Poslanci posunuli vyplatenie časti dotácií dopravcom na december

03.09.2008 Prešov

Prešov 3. septembra (TASR) - Poslanci Prešovského samosprávneho kraj (PSK) na dnešnom rokovaní schvaľovali návrh na finančné vysporiadanie dotácie medzi vyšším územným celkom a dopravcami na základe zmlúv o výkonoch vo ...
Po polročnom zúčtovaní výkonov, ktoré odsúhlasili zástupcovia dopravcov s Odborom dopravy PSK, navrhol samosprávny kraj vyplatiť dopravcom sumu 16,021 milióna Sk (531.799 eur) ako kompenzáciu strát, ktoré vznikli predovšetkým neustálym zvyšovaním cien pohonných látok. Na návrh poslanca Stanislava Kahanca (KDH-SDKÚ-DS) však zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom síce zobrali na vedomie výšku uvedených strát, doplnením uznesenia však odsúhlasili, aby sa týmto vysporiadaním zaoberali až na decembrovom zasadnutí.
\"Dôvodom môjho pozmeňujúceho návrhu bol hlavne výpadok príjmov PSK na cestnej dani a druhým dôvodom bola potreba poskytnutia finančnej pomoci obciam i fyzickým osobám, ktorým spôsobili júlové povodne škody na majetku. Navrhol som teda, aby riaditeľ úradu vypracoval návrh úpravy rozpočtu, ktorý by zohľadňoval nami schválenú čiastku a dostali sa tam aj ďalšie výdavky, ktoré by mali ísť na straty dopravcov za služby vo verejnom záujme, ktoré vzniknú v druhom polroku. Nazdávam sa, že koncom roka bude disponovať ucelenejšími informáciami a tieto finančné zdroje môžeme v súčasnosti využiť na urgentné riešenie situácie v povodňami postihnutých obciach, \" povedal po hlasovaní pre TASR Stanislav Kahanec. S rozhodnutím zastupiteľstva nesúhlasí predseda PSK Peter Chudík (Smer-SD), ktorý sa obáva, že tento krok môže sťažiť komunikáciu s dopravcami a ohroziť zabezpečovanie prímestskej dopravy na území kraja. Ako ďalej uviedol Chudík, \"našou povinnosťou je zabezpečovať takéto služby vo verejnom záujme a tak sú postavené aj zmluvy s dopravcami. Zatiaľ sme v tejto oblasti aj napriek zložitým rokovaniam dospeli vždy k dohode. Sám som navrhol, že budeme po uplynutí polročného obdobia hodnotiť náklady, oprávnené nároky dopravcov a následne ich vyplatenie bude schvaľovať zastupiteľstvo. Odsúvanie tejto platby na koniec roka nebude určite na prospech spolupráce a dopravcovia pravdepodobne s takýmto postupom nebudú súhlasiť. Myslím si, že toto rozhodnutie zastupiteľstva bude mať dohru aj v praxi. Neviem, či si to môžeme dovoliť lebo autobusové spoje v našom kraji sú už výrazne obmedzené. \" Predseda prešovskej regionálnej samosprávy teda s prijatým uznesením nesúhlasí a je rozhodnutý, že ho nepodpíše.
Prijatím pozmeneného uznesenia, ktoré odsúva vyplatenie časti strát za poskytovanie služieb vo verejnom záujme bol prekvapený aj riaditeľ SAD Prešov Jozef Kičura. Ako uviedol pre TASR v telefonickom rozhovore, \"finančná situácia je taká, že pravdepodobne nebudeme schopní z vlastných zdrojov vykrývať zabezpečovanie týchto služieb v plnom rozsahu, pretože ceny pohonných látok neustále rastú. Obávam sa, že budeme musieť ďalej redukovať autobusové spojenia v rámci prímestskej dopravy\".
Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal so zástupcami dopravcov zmluvy na vykrytie strát v prímestskej autobusovej doprave v januári tohto roka v celkovej výške 265 miliónov Sk (8,80 milióna eur). Základná zmluva s SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a BUS Stará Ľubovňa je uzavretá na päť rokov, pričom sa budú každý rok podpisovať dodatky k výške pridelených finančných prostriedkov. Dotácie na tento rok boli dopravcom rozdelené percentuálne, podľa realizovaných výkonov. O vysporiadaní ďalších strát, ktoré vzniknú počas roka rozhoduje regionálny parlament.
 

Vyberte región