Oslavy dňa colníkov

16.09.2008 Prešov

Colný úrad Prešov oznamuje širokej verejnosti, že dňa 24. 09. 2008 sa uskutočnia na Hlavnej ulici v Prešove na pešej zóne pred konkatedrálou sv. Mikuláša oslavy Národného dňa colníkov spojené s prezentáciou 40. ...
Národný deň colníkov je spojený s menom sv. Matúša – jedného z evanjelistov, ktorý je považovaný za patróna colníkov na celom svete a na Slovensku sa oslavuje už siedmy rok.

Európska colná únia, predstavuje realizáciu jednej zo štyroch základných slobôd Európskeho spoločenstva, ktorou je voľný pohyb tovaru a dňa 01. júla 2008 oslávila štyridsať rokov svojej existencie.

Podujatie, ktoré sa uskutoční v čase od 12.00 hod. do 18.00 hod. bude zamerané na prezentáciu činnosti colnej správy spojenú s prehliadkou techniky, pomôcok, služobných psov a zbraní, názorné ukážky činnosti colníkov (ukážka nácviku sebaobrany a taktiky boja a bojových umení, ukážka odoberania vzoriek minerálnych olejov používaných ako palivo, ukážka výcviku služobného psa na vyhľadávanie drog, ukážka funkcie mobilného skenovacieho zariadenia, ktoré umožňuje odhaľovanie skrytých úkrytov v dopravných prostriedkoch, ukážka preverovania pravosti kontrolných známok, ktorými sú označované spotrebiteľské balenia liehu).

Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti colnú a daňovú problematiku príťažlivou a atraktívnou formou. Činnosť colnej správy je v súčasnosti zameraná predovšetkým na ochranu ekonomických záujmov Slovenskej republiky v oblasti zahraničného obchodu, správu spotrebných daní, správu nepriamych daní pri dovoze tovaru, na protidrogový boj, boj proti terorizmu, boj proti colným a daňovým podvodom, na kontrolu dovozu a vývozu chránených živočíchov a rastlín a na množstvo ďalších povinností, ktoré colníkom vyplývajú z právnych predpisov a medzinárodných dohôd.

Oslavy sa začnú o 12.00 hod. v konkatedrále sv. Mikuláša slávnostnou bohoslužbou, ktorú bude celebrovať generálny vikár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR plk. Počurek. V rámci programu sa ďalej predstaví tanečné štúdio SOUL, tanečný súbor občianskeho združenia Barlička, dobrovoľný záchranný systém TORRESCUE a divadlo malých javiskových foriem ETUDY. Na záver sa uskutoční koncert skupiny Heľenine oči.

Osláv sa zúčastnia aj pozvaní hostia z poľskej colnej správy, ktorí zároveň budú prezentovať svoje technické vybavenie.

Z celého priebehu osláv Národného dňa colníkov a 40. výročia založenia Európskej colnej únie bude vyhotovená fotodokumentácia a obrazový záznam, ktoré budú na žiadosť komisie EÚ zaslané do jej sídla v Bruseli.

mjr. Ing. Renáta Kravcová
hovorkyňa Colného úradu Prešov

Program podujatia:
12.00 hod. – 12.45 hod. – slávnostná bohoslužba v konkatedrále sv. Mikuláša celebrovaná generálnym vikárom Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
12.45 hod. – otvorenie podujatia hovorkyňou Colného úradu Prešov
12.45 hod. – 13.00 hod. – príhovor riaditeľa Colného úradu Prešov
13.00 hod. -15.00 hod. – prezentácia činnosti colnej správy spojená s prehliadkou techniky, pomôcok, služobných psov a zbraní, názorné ukážky činnosti colníkov (ukážka nácviku sebaobrany a taktiky boja a bojových umení, ukážka odoberania vzoriek minerálnych olejov používaných ako palivo, ukážka výcviku služobného psa na vyhľadávanie drog, ukážka funkcie mobilného skenovacieho zariadenia, ktoré, ukážka preverovania pravosti kontrolných známok na SBL), prezentácia techniky poľskej colnej správy.
13.00 hod. - 15.00 hod. – súťaž pre deti – výtvarná dielňa v spolupráci so ZUŠ (odbor výtvarný), ktorá sídli na Októbrovej ulici
15.00 hod. – vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže a literárnej súťaže (do ktorej sa zapojili deti prešovských ZŠ) na tému „Svet bez hraníc a bez bariér“ a odovzdanie cien výhercom
15.15 hod. – 17.00 hod – koncert skupín Heľenine oči
17.00 hod. – ukončenie podujatia
 

Vyberte región