Rektorom súkromnej vysokej školy bude 34-ročný Marek Pribula

18.09.2008 Prešov

Prešov 18. septembra (TASR) - Novým rektorom Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove bude po dnešnom hlasovaní akademického senátu 34-ročný Marek Pribula, ktorý na tejto škole doteraz pôsobil ako ...
Ako jediného kandidáta na túto funkciu ho v tajných voľbách podporilo všetkých 12 prítomných členov senátu. TASR o tom informoval kancelár vysokej školy Jozef Polačko. Voľbu senátu odobrila v zmysle zákona o vysokých školách aj správna rada a návrh predloží v najbližších dňoch ministrovi školstva. Pribula sa oficiálne ujme svojej funkcie po vymenovaní prezidentom Slovenskej republiky.
Novozvolený rektor po vyhlásení výsledkov uviedol, že prvoradou úlohou bude hlavne personálna stabilizácia inštitúcie a orientácia na serióznu výskumnú činnosť. Výchovno-vzdelávací proces má smerovať predovšetkým ku kvalitnej príprave absolventov, ktorí nájdu uplatnenie v praxi.
Pribula je absolventom Karlovej univerzity v Prahe. Vedecko-akademickú hodnosť PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave, na docenta sa habilitoval v roku 2004 na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V akademickom prostredí pôsobí od roku 1998. Sedem rokov bol prodekanom Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, pôsobil však aj v iných akademických funkciách. Je členom rôznych vedeckých a odborných grémií doma i v zahraničí. Vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa zameriava na problematiku sociálnej komunikácie a poradenstva.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove je jedinou súkromnou vysokou školou so sídlom na území Prešovského kraja. Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje štvrtý akademický rok a v súčasnosti na nej študuje 500 poslucháčov v akreditovanom študijnom programe medzinárodné podnikanie v obchode a službách.
 

Vyberte región