Deň reformácie je na Slovensku pamätným dňom

31.10.2018 Bratislava

Bratislava 31. októbra (TASR) - Evanjelici augsburského vyznania na Slovensku aj na svete si 31. októbra pripomínajú pamiatku reformácie. Proces reformácie cirkvi sa začal 31. októbra 1517, keď augustiánsky mních, nemecký teológ, kazateľ, reformátor a zakladateľ protestantizmu Martin Luther (1483-1546) pribil na dvere Zámockého chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov a neporiadkom vo vtedajšej cirkvi. Na Slovensku je 31. október - Deň reformácie - pamätným dňom.

Podstatou reformácie bol od jej začiatku návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi. Vystúpením Martina Luthera vo Wittenbergu sa začal proces, ktorý nesie názov reformácia (z latinského reformare - opraviť, dať znova do poriadku, čo bolo narušené).

Pre evanjelikov sviatok reformácie nie je len spomienkou na historické udalosti, ale ide o proces, počas ktorého si má jednotlivec aj spoločnosť uvedomiť, či je na správnej ceste, má naprávať chyby a usilovať sa o návrat na správnu cestu. Znamená to každodenný návrat k Božiemu slovu. Na Deň reformácie sa v evanjelických kostoloch konávajú slávnostné služby Božie a čítava sa Pastiersky list Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV).

Na rozdiel od katolíkov, ktorí 1. novembra slávia Sviatok všetkých svätých a 2. novembra majú Spomienku na všetkých verných zosnulých, evanjelici nemajú sviatok všetkých svätých a 2. novembra na deň Pamiatky zosnulých pri hroboch spomínajú na svojich príbuzných. Evanjelici sa nemodlia k svätým, ale k Trojjedinému Bohu - Otcovi, Synovi a Duchu Svätému.
 

Vyberte región