Analytici: Zahraničný obchod SR bol opäť v prebytku, obrat sklamal

07.11.2018 Bratislava

Bratislava 7. novembra (TASR) - Zahraničný obchod bol v septembri 2018 opäť v prebytku, obrat mierne sklamal. Uviedol to v komentári k zverejnenému zahraničného obchodu Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

"Kým bilancia zahraničného obchodu neprekvapila, obrat v zahraničnom obchode už nenaplnil naše očakávania. Napriek o jeden deň väčšiemu počtu pracovných dní sa dynamika medziročného rastu dovozov aj vývozov zrýchlila len nepatrne a v zásade ostala na úrovniach 5 až 6 %. V porovnaní s letnými dovolenkovými mesiacmi sa po očistení o tradičnú sezónu znížili ako vývozy, tak aj dovozy," priblížil.

Naďalej podľa neho platí, že ťažiskom rastu vývozov je najmä kategória stroje a prepravné zariadenia, kde sa vývozy zvýšili medziročne o 6,6 %. "Predpokladáme, že ťahúňom sú stále najmä autá, viac však napovedia v piatok (9.11.) zverejnené čísla priemyslu. Akokoľvek, medzimesačný pokles vývozov naznačuje, že aj čísla priemyslu by mohli v septembri prekvapiť skôr na negatívnej strane, pričom sa nedá úplne vylúčiť ani nepatrný medziročný pokles produkcie," upozornil. Dovozy sa v septembri podľa neho takisto medzimesačne znížili, o 2,4 % (sezónne očistené).

"Napriek o niečo slabšiemu rastu obratu v zahraničnom obchode v septembri sa naše očakávania do ďalších mesiacov nemenia. Silný domáci dopyt podporený vyššími priemyselnými dodávky pred samotným štartom produkcie v novom závode Jaguár Land-Rover, by mali ešte aj v nasledujúcich pár mesiacoch tlačiť na dovozy a dočasne zhoršiť bilanciu zahraničného obchodu. Následne by už nové exportné kapacity v krajine mali výraznejšie stimulovať rast vývozov (hoci čiastočne sa budú prejavovať aj na strane dovozov v dôsledku vyšších dovozov materiálov a tovaru do výroby)," podčiarkol Koršňák.

Na druhej strane, cyklické spomalenie rastu v Európe by podľa neho mohlo spomaliť rast vývozu strojov, či elektrických zariadení. Efekt silného rastu automobilového priemyslu by mal však predsa len prevážiť a prebytky zahraničného obchodu by sa mali počnúc prelomom rokov začať opäť významnejšie rozširovať. "Rizikom pre zahraničný obchod je stále prípadné rozpútanie obchodnej vojny medzi EÚ a USA, či tzv. tvrdý brexit. Obe by pocítil najmä slovenský automobilový priemysel (priamo aj nepriamo, cez pomalší rastu európskych ekonomík)," dodal Koršňák.

Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej dynamika zahraničného obchodu sa v septembri oproti revidovaným dátam za august mierne zrýchlila. "Fundamenty zahraničného obchodu ostávajú dobré a ku koncu roka by okrem stále priaznivého vývoja našich hlavných obchodných partnerov mohol k rastu exportov začať postupne (aj keď v tomto roku len mierne) prispievať nábeh výroby v novej automobilke, ktorá začala s produkciou koncom októbra. Príspevok čistých vývozov k rastu ekonomiky však neprekoná domáci dopyt a rast by aj naďalej mali ťahať hlavne spotreba domácností a investície. Náš odhad rastu slovenského hospodárstva v tomto roku ostáva na úrovni 3,9 %," doplnila Muchová.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe informoval, že v septembri 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,98 miliardy eur pri medziročnom raste o 5,2 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 5,8 % na 6,543 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 436,8 milióna eur, teda bolo o 16,5 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku.
 

Vyberte región