Burzu práce dnes navštívilo vyše 3500 ľudí

02.10.2008 Prešov

Prešov 2. októbra (TASR) – Príležitosť nájsť si zamestnanie prípadne získať informácie o voľných pracovných miestach, dnes počas 3. ročníka Burzy práce využilo viac ako 3500 ľudí z celého Prešovského kraja.
V priestoroch mestskej športovej haly ponúkalo prácu 32 zamestnávateľských subjektov. Napriek tomu, že prvoradým cieľom organizátorov bolo to, aby sa na burze zúčastňovali predovšetkým výrobné spoločnosti, tie dnes tvorili len tretinu celkového počtu subjektov ponúkajúcich prácu. Prevažnú väčšinu zastupovali personálne agentúry a spoločnosti zaoberajúce sa službami.
\"Som presvedčená, že podujatie bude mať úspech a pomôže uchádzačom o prácu z radov nezamestnaných, získať prvé kontakty a zorientovať sa v ponukách firiem. Podľa predbežných výsledkov vieme, že zamestnávateľom i agentúram sa počas dnešného dňa podarilo uzatvoriť vyše 750 pracovných prísľubov, ktoré možno považovať za prvý vážnejší kontakt s novým zamestnancom, \" uviedla pre TASR riaditeľka ÚPSVaR v Prešove Alena Krištofíková. Podujatie však nie je určené len nezamestnaným, svoje uplatnenie v domácich a zahraničných firmách prostredníctvom burzy hľadajú aj čerství absolventi stredných odborných škôl prípadné tí, čo sa rozhodli zmeniť svoje doterajšie zamestnanie.
V ponukách personálnych agentúr sa nachádza aj množstvo pracovných príležitostí v zahraničí, o ktoré prejavujú záujem hlavne študenti a živnostníci. \"Uvedomujeme si, že rozhodnutie o prijatí pracovnej ponuky je pomerne zložitá záležitosť a preto so záujemcami priamo neuzatvárame pracovné zmluvy. Snažíme sa, aby dostali v našom prezentačnom stánku čo najviac informácií, \" povedal zástupca personálnej agentúry, ktorá sa venuje sprostredkovaniu práce v severnej Európe. V tejto súvislosti zriadil ÚPSVaR v Prešove priamo na burze informačné stánky s materiálmi o možnostiach zamestnávania sa v štátoch EÚ a v neposlednom rade poskytnú záujemcom informácie o možnostiach získavania aktívnych opatrení na trhu práce.
Podľa Krištofíkovej na súčasnom trhu práce výrazne absentujú profesie z oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, stavebníctva a služieb. S účasťou na dnešnom podujatí vyjadril spokojnosť aj riaditeľ spoločnosti, ktorá v Prešove prevádzkuje reštauračné zariadenia Ľuboš Kriš, \"som prekvapený, že sa tu zišlo toľko ľudí, ktorí si aktívne zháňajú zamestnanie. Naša spoločnosť vypísala výberové konanie na miesta predavačiek a čašníkov a toto podujatie sme využili, aby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí. Všetkých záujemcov pozveme na pohovor a potom sa rozhodneme. \"
Záujem o takúto formu hľadania zamestnania prejavili predovšetkým uchádzači o prácu z radov nezamestnaných, ktorí majú ukončené základné a nižšie odborné vzdelanie. Podstatnú časť tvoria čerství absolventi stredných odborných škôl a ľudia nad 50 rokov.
V poradí tretiu Burzu práce pripravilo Mesto Prešov, Prešovská regionálna komora SOPK, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov a Regionálne poradenské a informačné centrum. Podujatie je spolufinancované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a z Národného projektu NPVIIA – \"Modernizácia služieb zamestnanosti, podpora nástrojov a foriem IPaS v pôsobnosti ÚPSVaR Prešov. \"
 

Vyberte región