Primátori Prešova a Košíc potvrdili spoluprácu na projekte Európske hlavné mesto kultúry 2013

02.10.2008 Prešov

Prešov, 2. októbra 2008 – Primátor Prešova Pavol Hagyari a primátor mesta Košice František Knapík dnes na spoločnom stretnutí potvrdili ochotu k vzájomnej spolupráci pri príprave a realizácii projektu Európske hlavné ...
Obe mestá sa uchádzali o titul, ktorého nositeľom v roku 2013 budú Košice - víťaz národnej súťaže, ktorá vyvrcholila 9. septembra.

Predstavitelia oboch miest sa dohodli, že i napriek tejto skutočnosti budú spolupracovať na spoločných projektoch v témach: súmestie Košice – Prešov, menšiny v regióne východné Slovensko, kultúra marginalizovaných skupín (predovšetkým Rómovia), ekuména, východná a západná kultúra, Andy Warhol, nová kultúra o vode, ktoré boli zadefinované v memorande podpísanom oboma najvyššími predstaviteľmi miest. Oblasti spolupráce ďalej zahŕňajú projekty amatérskeho i profesionálneho umenia, lokálnych televízií a projekty v oblasti vzdelávania. *

Memorandum o vzájomnom porozumení a budúcej spolupráci pri príprave podujatia EHMK 2013 podpísali obaja primátori 4. júna v Prešove. V dokumente obe strany deklarovali snahu o súčinnosť pri realizácii tohto projektu v prospech celého košického a prešovského regiónu v rokoch 2009 až 2012, ako aj v roku 2013, bez ohľadu na to, ktoré mesto ponesie titul EHMK.
Víťazný projekt Košice Interface 2013 prirodzene zasahuje takmer celý prešovský región. Vzhľadom ku geografickej a kultúrnej blízkosti miest sa viaceré témy a partneri v projektoch vzájomne prelínajú.
Projekt EHMK Košice 2013 si kladie za cieľ vytvoriť nové medzinárodné centrum kreatívneho priemyslu ako reálnu rozvojovú bázu pre celý východ Slovenska i Karpatský región a vyvážiť tak pozornosť, ktorá sa momentálne venuje prevažne západu krajiny.

Spolupráca s prešovským regiónom sa bude realizovať najmä na úrovni spoločných projektov konkrétnych kultúrnych inštitúcií a osobností z oblasti kultúry. Jej garantom bude pripravovaná nezisková organizácia, založená mestom Košice, ktorá bude celý projekt Košice – Interface 2013 realizovať.

______________________________________________________________________________

*Projektová línia Pentapolitana má ambíciu oživiť historický zväzok piatich miest východného Slovenska (Košice, Levoča, Bardejov, Prešov, Sabinov), ktoré sa na základe spolupráce v obchodnej, kultúrnej a duchovnej oblasti sa stali najrozvinutejšou skupinou miest vtedajšieho Uhorska. Prostredníctvom spolupráce so štyrmi najvýznamnejšími mestami Prešovského kraja chce budúce EHMK obnoviť prirodzené prepojenie východoslovenského regiónu.
V oboch mestách ako aj ich regiónoch sú silno zastúpené špecifické skupiny minorít (rómskej, maďarskej, rusínskej a mnohých ďalších). Vďaka tomu sa otvára široký priestor na spoluprácu oboch miest a regiónov pri riešení problémov menšín a na projektoch, akcentujúcich ich kultúrne bohatstvo a špecifiká. Perspektívnou témou spolupráce je tiež osobnosť Andyho Warhola.
Spoločnou témou oboch miest a regiónov je významne zastúpenie konfesií Východného a Západného kresťanského obradu. Košice a Prešov sú sídlami biskupstiev týchto konfesií. Spolupráca je teda možná pri prezentácii historických kontextov a prejavov tradícii v súčasnom svete, s dôrazom na rozhranie medzi východným a západným kresťanstvom.
V Košiciach vznikajúci Inkubátor kreatívneho priemyslu, možnosť výmenných rezidenčných pobytov a podporných grantových schém poskytne príležitosť pre kreatívnych ľudí, absolventov stredných škôl a univerzít oboch miest.
Prešov rovnako ako Košice sa už v prípravnej fáze projektu usilovali o pilotnú aplikáciu Protokolu o vode - filozofie trvalej udržateľnosti v rámci urbánneho prostredia. Projekt EHMK môže výrazne pomôcť odbornému rastu a medzinárodnej propagácii témy prostredníctvom investičných projektov na východe Slovenska a medzinárodných konferenčných podujatí.
Medzinárodný projekt Súmestie Košice - Prešov je témou mladých architektov z košickej Technickej univerzity, vypracovaného pod vedením viedenského ateliéru EXPLICIT ARCHITECTURE. Na základe princípov a skúseností získaných v štúdii projektu súmestia Viedne a Bratislavy „VI::BRA“ sa pre Košice a Prešov vytvorí štúdia a dizajn možností rozvoja tohto regiónu.
Zuzana Lehotská
Komunikácia s médiami projektu Košice 2013
Michal Kaliňák
Hovorca mesta Prešov
 

Vyberte región