Škótsko a Škóti na svete slávia 30. novembra Deň sv. Andreja

30.11.2018 Celý región

Edinburgh 30. novembra (TASR) - Škótsko a Škóti na celom svete slávia 30. novembra Deň svätého Andreja (Ondreja). Pre Škótsko je 30. november štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja.

Tradičné oslavy Dňa sv. Andreja (Ondreja) 30. novembra sa nezačali priamo v Škótsku, ale spustila ich skupina škótskych prisťahovalcov v USA. Všetko, čo sa týka osláv tohto dňa, sa začalo založením Spoločnosti sv. Andreja v Charlestone v štáte Južná Karolína v roku 1729 skupinou majetných škótskych prisťahovalcov. Na oslavy sv. Ondreja založené uvedenou spoločnosťou nadviazala ďalšia založená v New Yorku v roku 1756. Spoločnosť sv. Andreja v štáte New York" (The St.Andrew's society of the State of New York) je najstaršou charitatívnou organizáciou aká kedy bola zaregistrovaná v New Yorku. Jej základy položil škótsky prisťahovalec, ktorý sa začal venovať chudobným a biednym ľuďom. Podľa tohto príkladu vyrastali spoločnosti tohto druhu všade na svete, kde žili a pracovali Škóti.

Svätý Ondrej (Andrej) apoštol sa narodil v Betsaide, v súčasnosti už zaniknutom mestečku na brehu Tiberiadského jazera pri meste Kafarnaum v Izraeli. Jeho otec sa volal Jonáš (Ján) a jeho mladším bratom bol Šimon Peter. Pôvodom bol rybár – ako celá jeho rodina. Detstvo a mladosť prežil v Betsaide, neskôr s manželkou a bratom Šimonom sa usadili v Kafarnaume. Aj tam sa venoval rybárstvu.

Po zoslaní Ducha Svätého žil Ondrej asi 12 rokov v Jeruzaleme. Potom odišiel pravdepodobne do Bitýnie (Malá Ázia), južného Ruska, odtiaľ do Trákie (dnešné Bulharsko a Rumunsko) a nakoniec do Grécka, kde dosiahol najväčšie apoštolské úspechy. Pohanské chrámy zostali prázdne, ľudia sa dávali krstiť. Podľa tradície ho v hlavnom meste Achájska (južné Grécko) v Patrase na podnet cisárskeho vladára Egea okolo roku 60 ukrižovali na kríži v podobe písmena X. Nepribili ho klincami, len ho priviazali. Na kríži umieral tri dni.

Okolo roku 356 dal cisár Konštanc preniesť jeho pozostatky do Konštantínopolu. Cisár chcel takto konkurovať Rímu, kde boli ostatky sv. apoštolov Petra a Pavla. Po páde Carihradu v roku 1206 pozostatky sv. Ondreja preniesli do katedrály v Amalfi južne od Neapola. V 15. storočí preniesli apoštolovu hlavu do Ríma, kde ju uložili v Chráme sv. Petra. V roku 1964 pápež Pavol VI. preniesol túto relikviu do Patrasu, kde je uložená v Chráme sv. Ondreja.

Kult sv. Ondreja sa slávi od 6. storočia. V kalendári jeho sviatok pripadá na 30. novembra. Sv.Ondrej je patrónom nielen Škótska, ale aj Rumunska, Ruska, Grécka, Sicílie, miest Neapol, Brescia, Amalfi, Mantova, Bordeaux, rybárov a obchodníkov s rybami. Svätý Ondrej apoštol je aj patrónom Košickej arcidiecézy.

Tradične počas tohto štátneho sviatku Škóti slávia svoju kultúru vrátane tancov, hudby, jedla a nápojov.
 

Vyberte región