Gréckokatolíci si pripomínajú výročie povýšenia na metropolitnú cirkev

30.01.2019 Prešov

Prešov 30. januára (TASR) - Gréckokatolíci na Slovensku si pripomínajú 11. výročie povýšenia ich cirkvi na metropolitnú úroveň. Ako TASR informoval generálny vikár Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík, pápež Benedikt XVI. povýšil 30. januára 2008 Prešovskú eparchiu na archieparchiu a metropolitné sídlo. Za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu vymenoval vtedajšieho prešovského eparchiálneho biskupa Mons. Jána Babjaka SJ.

"Zároveň povýšil Košický apoštolský exarchát na eparchiu a vtedajšieho exarchu Mons. Milana Chautura CSsR vymenoval za prvého košického eparchiálneho biskupa. Zriadil aj novú Bratislavskú eparchiu a za jej prvého eparchiálneho biskupa vymenoval Mons. Petra Rusnáka," uviedol Petrík.

Na základe metropolitného usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 2008 vznikla podľa jeho slov Rada hierarchov tejto miestnej cirkvi, ktorú tvoria jej biskupi. Je jej zákonodarným zborom.

"Na jej zasadnutiach sa uskutočňuje jeden z najdôležitejších znakov a symbolov východnej cirkevnej identity – princíp synodality. Jej činnosť sa riadi normami kánonického práva a štatútom, ktorý schválila Svätá stolica. Doteraz sa uskutočnilo 27 riadnych zasadnutí Rady hierarchov," priblížil Petrík.

Rok 2018 slávila Prešovská archieparchia a celá Gréckokatolícka cirkev na Slovensku ako jubilejný, v ktorom si pripomenula viacero výročí - 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie bulou Relata semper pápeža Pia VII. v roku 1818, 50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu v roku 1968, desiate výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove v roku 2008 pápežom Benediktom XVI. a ďalšie.

Prešovská archieparchia je územne totožná s územím Prešovského samosprávneho kraja. Má 117.390 veriacich, 18 protopresbyterátov (dekanátov), 164 farností, 315 kňazov, z toho 20 rehoľných, a troch diakonov. V Prešovskej archieparchii je 361 chrámov.

"Čo sa týka rehoľného života, popri kňazoch baziliánoch a redemptoristoch sú ešte u redemptoristov dvaja rehoľní bratia a na území archieparchie pôsobí aj 75 rehoľných sestier z rádu baziliánok, kongregácie služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a kontemplatívnych sestier redemptoristiek," povedal Petrík.

V archieparchii sú štyri pastoračné centrá – pre mládež v Juskovej Voli, pre stredoškolákov a vysokoškolákov v Prešove, pre rodiny na Sigorde a pre Rómov v Čičave. Od roku 2017 aj tri rómske misie v okresoch Vranov nad Topľou, Bardejov a Stará Ľubovňa. Pôsobí v nich sedem kňazov.

Od roku 2017 má Prešovská archieparchia zriadený Humenský archieparchiálny vikariát so sídlom v Humennom.
 

Vyberte región