Mesto Prešov dostalo pokutu 10.000 Sk za neposkytnutie informácií

28.10.2008 Prešov

Prešov 28. októbra (TASR) – Odbor dohôd obmedzujúcich súťaž Protimonopolného úradu SR (PMÚ) SR uložil Mestu Prešov pokutu vo výške 10.000 Sk (331,94 eura) za nepredloženie podkladov a informácií.
\"V súvislosti s prešetrovaním konania Mestskej časti Bratislava Staré Mesto v prípade prenájmu parkovísk a parkovacích miest na jeho území, sme 22. januára 2008 požiadali mestské samosprávy na Slovensku, medzi nimi aj prešovskú radnicu, o poskytnutie informácií v oblasti parkovacích systémov, aby bolo možné správne posúdiť situáciu. Nakoľko Prešov požadované informácie neposkytol v stanovenom termíne, úrad mestu udelil pokutu, \" uviedla dnes hovorkyňa PMÚ SR Alexandra Bernáthová. Toto rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a mesto sa voči nemu môže do 15 dní odo dňa prijatia odvolať.
Doručenie rozhodnutia PMÚ SR o uložení pokuty dnes TASR potvrdil aj hovorca MsÚ v Prešove Michal Kaliňák. \"Celú agendu sme odovzdali na analýzu mestským právnikom. V priebehu najbližších dní sa teda rozhodne, či budeme akceptovať toto rozhodnutie a následne budeme riešiť tento problém v rámci nášho úradu. Ak však nadobudneme presvedčenie, že sme urobili všetko pre dodržanie zákona, využijeme opravný prostriedok a voči rozhodnutiu sa odvoláme, \" dodal Kaliňák.
Začatie správneho konania voči mestu označil v júli prešovský primátor Pavel Hagyari za nedorozumenie, ktoré pravdepodobne nastalo stratou poštovej zásielky. Vtedy pre TASR uviedol, že predmetné doklady zaslali na PMÚ SR koncom februára, čím si mesto splnilo všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Fotokópie spomínaných materiálov poslali opätovne PMÚ SR v dvoch zásielkach vo štvrtok 10. júla. Či sa v júlovej zásielke nachádzalo aj potvrdenie o doporučenej pošte z februára tohto roka, dnes Kaliňák uviesť nevedel.

Kaliňák: \"Mesto obdržalo rozhodnutie PMÚ. Všetky tie veci, ktoré s tým súvisia teda komplet agenda bude analyzovaná mestskými právnikmi. Predpokladám, že toto je otázka najbližších dní kedy sa to definitívne rozhodne, teda či budem akceptovať toto rozhodnutie a potom pôjdeme riešiť tento problém vo vnútri radnice, respektíve podáme odvolanie a budeme to riešiť inými prostriedkami. \"
 

Vyberte región