Nemocnicu sprevádzala za dva roky stabilizácia a nevyhnutné investície

28.10.2008 Humenné

Humenné 28. októbra (TASR) - Dvojročné pôsobenie nového manažmentu v Nemocnici Andreja Leňa v Humennom prinieslo stabilizáciu a nevyhnutné investície.
\"Nemocnicu v roku 2007 sprevádzala ekonomická stabilizácia s postupným nevyhnutným investovaním do zdravotníckej techniky, ale aj riešením energetickej náročnosti. Toto všetko bolo potrebné vykonať ihneď po vstupe do nemocnice. Vypracované audity nám ukázali smer, ako voliť priority, \" uviedol riaditeľ neziskovej organizácie Nemocnica A. Leňa Humenné Miroslav Melo. Dodal, že investície do prístrojovej techniky a energetického systému presiahli hodnotu 38 miliónov Sk (1.261.368,92 eura), plánované investície v tomto roku a v budúcom, ktoré sú v štádiu realizácie, predstavujú objem 21,5 milióna Sk (713.669,26 eura).
Nemocnica je v súčasnosti stabilizovaná. Plánované investície do areálu, nového prístrojového zabezpečenia či revitalizácia jednotlivých oddelení je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá počíta aj s čerpaním finančných zdrojov z Európskej únie. Pôjde o projekty, ktoré budú prevažne zamerané na digitalizáciu nemocnice, revitalizáciu budov a jednotlivých oddelení, ale aj na vyriešenie obnovy areálu nemocnice. Najbližšou investíciou je prestavba prízemia polikliniky, vyriešenie stavu areálu, hlavne nevyužívanej časti a budov bývalého technického zázemia nemocnice, ktoré čaká odpredaj. Peniaze získané odpredajom budú podľa riaditeľa v plnom rozsahu investované výhradne do areálu, aby sa tak spríjemnil vzhľad nemocnice a skultúrnil exteriér a prístupové komunikácie.
Samosprávu zaujíma, ako sa bude rozvíjať činnosť nemocnice v budúcom období. \"Veľmi potrebný bol vstup silného investora do nemocnice, ktorý dokázal oddlžiť nemocnicu. Nutné bolo zabezpečenie finančných prostriedkov, ktoré priniesli prevádzkovanie nemocnice v plnom rozsahu, \" povedal primátor mesta Vladimír Kostilník. Dodal, že mesto pred dvoma rokmi tieto finančné zdroje nemalo a ani potenciál prevádzkovať nemocnicu tak, aby bola stabilizovaným subjektom. \"Zamedzilo sa tak úpadku nemocnice. Záleží nám na estetike prostredia a spokojnosti obyvateľov, preto som v priamom spojení s vedením nemocnice. Spokojnosť z môjho pohľadu je aj v zisku, ktorý nemocnica dosiahla. Je tak partnerom aj pre iné subjekty, ktoré sú v obchodnom vzťahu s nemocnicou, \" dodal primátor mesta.
Kvalita práce, stabilizovaný personál nemocnice závisí aj od mzdového ohodnotenia. Nová koncepcia odmeňovacieho systému bude riešením, ktoré komplexne zahrnie každú profesiu. \"Návrh tvorenia mzdy pre zamestnancov je v štádiu predloženia odborovej organizácii. Po rokovaniach a schválení mzdového predpisu bude zapracovaný a stane sa neoddeliteľnou súčasťou kolektívnej zmluvy, ktorá bude platná v budúcom roku, \" povedal Melo. Dodal, že celková úprava tarifného platu zamestnanca je vo veľkej miere závislá od dohodnutých podmienok so zdravotnými poisťovňami. Vedenie zariadenia uvažuje o sedempercentnom zvýšení platov už v budúcom roku.
Prevádzkovateľom Nemocnice A. Leňa v Humennom je nezisková organizácia Nemocnica A. Leňa v Humennom, ktorej zakladateľom je spoločnosť Spoločné zdravotníctvo a.s. Ide o spoločný podnik Prešovského samosprávneho kraja, ktorého podiel predstavuje 34 percent a spoločnosti Svet zdravia s podielom 66 percent, ktorá je súčasťou skupiny J&T od 1.11.2006.
 

Vyberte región