Spoločnosť ZVL TS Prešov plánuje prepustiť 50 zamestnancov

29.10.2008 Prešov

Prešov 29. októbra (TASR) – Spoločnosť ZVL TS Prešov dnes nahlásila Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Prešove hromadné prepúšťanie, v rámci ktorého plánuje tento výrobca ložísk uvoľniť 50 zamestnancov.
\"Hlavným dôvodom, prečo ZVL TS pristúpila k prepúšťaniu, je zmena konceptu výroby na rok 2009 a zvýšenie efektívnosti výroby vo vnútri spoločnosti. Hromadné prepúšťanie nie je v súčasnosti spojené s finančnou krízou, \" uvádza sa v stanovisku, ktoré poskytol TASR konateľ spoločnosti Peter-Jürgen De Cillia.
\"ÚPSVaR s pôsobnosťou pre okresy Prešov a Sabinov eviduje v týchto chvíľach, vrátane ZVL, celkove päť hromadných prepúšťaní. V priebehu septembra nahlásila prepúšťanie aj spoločnosť VAP (Výroba automobilového príslušenstva) Prešov, kde ide o 85 zamestnancov a v polovici októbra nahlásil hromadné prepúšťania aj výrobca káblových zväzkov pre telekomunikačný priemysel FCT elektronic Slovakia Prešov, tam sa uvažuje o uvoľnení celkovo 60 zamestnancov. Obe tieto spoločnosti odôvodnili prepúšťanie zlou hospodárskou situáciou respektíve stratou objednávok, \" informoval TASR Klement Timko z ÚPSVaR. Vedenie spoločnosti VAP dnes odmietlo komentovať prijaté opatrenia, zástupca FCT elektronic do tejto chvíle neposkytol TASR písomné stanovisko.
Oznámenia o hromadnom prepúšťaní zaslali na prešovský úrad práce počas augusta ešte dve spoločnosti. Z dôvodu zlej hospodárskej situácie má prísť o prácu asi 40 zamestnancov textilnej prevádzky v Chminianskej Novej Vsi a 35 ľudí v spoločnosti IMUNA FARM Šarišské Michaľany.
Vzhľadom na finančnú krízu, ale i ukončenie sezónnych prác sa v najbližšom čase dá očakávať aj zvýšenie počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí pracovali v zahraničí. V tejto súvislosti Timko uviedol, že momentálne nemajú prehľad o tom, koľko ľudí pracuje mimo republiky, \"ale pokiaľ sa takýto občania vrátia a budú spĺňať zákonom stanovené podmienky, majú právo prihlásiť sa na úrad práce a byť zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie\".
V september ÚPSVaR evidoval v okresoch Prešov a Sabinov celkom 11.499 uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú schopní okamžite nastúpiť do pracovného pomeru. Disponibilná miera nezamestnanosti v okrese Prešov predstavovala 9,71 % a v sabinovskom okrese 16,72 %.

Timko: \"Posledné nahlásené hromadné prepúšťania v priebehu mesiacov september a október sú VAP Prešov 85 zamestnancov z dôvodu straty zákaziek a zníženia výroby. Potom firma FCT elektronic, je to výroba káblových zväzkov, je tam nahlásených 60 zamestnancov a posledná firma, ktorej oznámenie sme dostali dnes, je ZVL Prešov, tak isto uvažujú s uvoľnením 50 zamestnancov. \"
 

Vyberte región