Spotrebiteľské ceny v SR vo februári 2019 medzimesačne vzrástli

14.03.2019 Bratislava

Bratislava 14. marca (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo februári 2019 v porovnaní s januárom 2019 v úhrne vzrástli o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Medzimesačne sa zvýšili ceny v odboroch doprava o 1,1 %, reštaurácie a hotely o 0,6 %, zdravotníctvo o 0,5 %, alkoholické nápoje a tabak o 0,4 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá, rekreácia a kultúra zhodne o 0,2 %, potraviny a nealkoholické nápoje, rozličné tovary a služby zhodne o 0,1 %. Klesli ceny odevov a obuvi o 0,9 %. Na januárovej úrovni zostali ceny za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti, pošty a spoje, vzdelávanie.

Vo februári 2019 v porovnaní s februárom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,3 %. Vzrástli ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 4,2 %, reštaurácie a hotely o 3,8 %, rozličné tovary a služby o 3 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 2,5 %, alkoholické nápoje a tabak o 2,4 %, zdravotníctvo o 2 %, odevy a obuv o 1,6 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,3 %, vzdelávanie o 0,9 %, pošty a spoje o 0,8 %, rekreácia a kultúra o 0,6 %. Klesli ceny v doprave o 2,2 %.

V priemere za dva mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,2 %.

Index spotrebiteľských cien vo februári oproti januáru vzrástol v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 %.

Index spotrebiteľských cien sa vo februári 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,2 %, domácnosti dôchodcov o 2,7 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,4 %.

V priemere za dva mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,2 %, domácnosti dôchodcov o 2,6 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,3 %.
 

Vyberte región