Okresný súd Prešov zamietol žalobu na SPF v kauze Veľký Slavkov

09.04.2019 Prešov

Prešov 9. apríla (TASR) – V pozemkovej kauze Veľký Slavkov Okresný súd Prešov v utorok zamietol žalobu voči Slovenskému pozemkovému fondu (SPF) o zaplatenie viac ako 23 miliónov eur plus úrokov z omeškania od roku 2008. Žalobcom bola aktuálne spoločnosť Digital Floor Ltd registrovaná vo Veľkej Británii, ktorej pohľadávku postúpila cyperská firma Delmeza Limited. Ide o jeden z troch sporov v kauze, v ktorých je SPF žalovaný o náhradu údajnej škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania.

Žalujúca strana sa na pojednávanie nedostavila. Ako o tom sudca informoval, požiadala deň predtým o odročenie pojednávania s cieľom zvolenia si svojho právneho zástupcu. Tento dôvod však súd neuznal ako dôležitý. "Pokiaľ niekto nadobúda pohľadávku, a to za akúkoľvek odplatu, nepochybne sa oboznámil so stavom uvedenej pohľadávky a mal by vedieť, do čoho vstupuje," povedal. Právny zástupca SPF navrhol na pojednávaní, aby súd rozhodol o žalobe rozsudkom pre zmeškanie. "Súd v takomto prípade žalobu vždy zamieta," konštatoval sudca. Súd zároveň priznal SPF nárok na náhradu trov konania zo strany žalobcu.

Proti rozsudku podľa sudcu odvolanie nie je prípustné okrem prípadov, ak neboli splnené podmienky na vydanie takéhoto rozhodnutia. "Strana žalobcu môže podať ešte žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty z ospravedlniteľného dôvodu," uviedol.

Právny zástupca SPF Michal Mandzák rozsudok privítal. "Som rád, že súd dnes žalobu v celom rozsahu zamietol a vyrovnal sa tak s fiktívnym nárokom uplatňovaným voči štátu v celkovej astronomickej výške 200 miliónov eur. Jednoznačne si myslím, že Slovenský pozemkový fond nepochybil, neporušil zákon, a preto sa tieto spoločnosti nemôžu domáhať náhrady škody," povedal novinárom.

Súdy prvého stupňa rozhodujú o ďalších dvoch žalobách voči SPF – v jednej ide o istinu približne 60 miliónov eur a v druhej zhruba o 15 miliónov eur. Nároky sa týkajú údajne zmarenej investície OKKO G.E.R. "Ich podstata spočíva v tom, že z nezáväzného oznámenia SPF, ako sa postupuje pri predaji pozemkov, spoločnosti AR PARK, s. r. o., a ARent, a. s., odvodzujú, že išlo o záväzný prísľub k odpredaju pozemkov, ktorý SPF nesplnil. Tým, že fond následne pozemky vydal reštituentom, mal spoločnostiam spôsobiť škodu spočívajúcu v zmarení investície podnikateľského zámeru," informoval o sporoch SPF.

Chronológia pojednávaní spojených s pozemkovou kauzou vo Veľkom Slavkove25. júna 2007

Vedenie Slovenského pozemkového fondu podpísalo v apríli viacero zmlúv, na základe ktorých sa stali reštituenti z južného a západného Slovenska vlastníkmi lukratívnych pozemkov v podtatranskej obci Veľký Slavkov, informoval o tom denník Sme. "Všetci majú viac ako 80 rokov, niektorí žijú dlhodobo v zahraničí. Pod zmluvami je podpísaný námestník riaditeľa fondu Branislav Bríza, nominant HZDS," uvádzalo sa v článku.

12. novembra 2007

Zmluvy, ktoré podpísal Branislav Bríza za SPF v čase, keď zastupoval jeho generálneho riaditeľa, označil vtedajší premiér Robert Fico (Smer-SD) za škandalózne. Zároveň od ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu (ĽS-HZDS) žiadal okamžité Brízovo odvolanie.

15. novembra 2007

Bríza odstúpil z funkcie námestníka SPF. Tvrdil, že si nie je vedomý žiadneho pochybenia a v Správnej rade SPF zatiaľ ostal. "To boli reštitúcie, ktoré sme museli riešiť," uviedol Bríza dôvod, prečo podpísal zmluvy na tatranské pozemky. Poprel tiež kontakty s firmou GVM, ktorá pozemky odkúpila.

27. novembra 2007

Prezident SR Ivan Gašparovič odvolal na Ficov návrh ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu. Novou ministerkou sa stala Zdenka Kramplová. Fico avizoval, že vláda sa chystá na "totálnu" rekonštrukciu SPF.

26. marca 2010

Okresný súd v Poprade rozhodol, že SPF musí odškodniť sumou 60,4 milióna eur cyperskú firmu Ermanno Trade & Invest Limited za to, že neposkytnutím sľúbených pozemkov vo Veľkom Slavkove zmaril investičné zámery. Právny zástupca SPF Michal Madzák avizoval, že proti rozsudku sa SPF plánuje odvolať. Nárok zo strany cyperskej firmy označil za fiktívny a neoprávnený. Išlo o jeden z trojice súdnych sporov, v ktorých si cyperská spoločnosť uplatňuje škodu dokopy vo výške približne 100 miliónov eur.

21. septembra 2010

SPF podal námietku zaujatosti voči všetkým sudcom Krajského súdu v Prešove v konaní, v ktorom si schránková cyperská spoločnosť Ermanno Trade & Invest Limited uplatňuje nárok na náhradu škody vo výške takmer 53 miliónov eur. Zároveň podal ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (vtedy SDKÚ-DS) podnet na vykonanie previerky súdneho spisu.

5. mája 2011

Slovensko zatiaľ nemusí zaplatiť takmer 100 miliónov eur schránkovej firme Ermanno, ktoré cyperská spoločnosť žiadala od SPF za škodu spôsobenú v súvislosti s pozemkami pod Vysokými Tatrami. Podľa televízie TA3 Ústavný súd (ÚS) SR rozhodol v prospech SPF.

21. marca 2012

V kauze Veľký Slavkov obvinili súdneho znalca Milana P., ktorý SPF podľa polície pripravil o vyše 60 miliónov eur, informoval o tom denník Sme. V spore fondu s cyperskou spoločnosťou Ermanno Trade & Invest Limited podľa vyšetrovateľa predložil znalec vedome nesprávny posudok, na základe ktorého súd potom rozhodol v prospech schránkovej firmy.

26. marca 2012

Na Branislava Brízu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry za prevod pozemkov vo Veľkom Slavkove obžalobu. Bol obvinený zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Bríza mal podpisovať sporné zmluvy z pozície námestníka generálneho riaditeľa v období od 29. marca do 10. apríla 2007, keď bol poverený riadením a zastupovaním fondu.

19. februára 2013

Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru SR začal v kauze trestné stíhanie za zločin marenia spravodlivosti. Nezistené osoby mali vyhotoviť alebo si nechať vyhotoviť sfalšované listinné dôkazy o fiktívnych obchodných transakciách, ktoré prezentovali na súdnom konaní ako pravé. Na ich základe podľa hovorcu SPF Ľudovíta Kavjaka Okresný súd v Poprade rozhodol v prospech spoločnosti Ermanno Trade & Invest Limited.

8. apríla 2013

Súdny proces s Branislavom Brízom sa na Okresnom súde Bratislava I nemohol začať. Obžalovaný neprevzal predvolanie na súd a o pojednávaní sa dozvedel neskoro od svojho obhajcu. Súd o tom informoval advokát Roman Maťašovský. Podľa zákona musí obžalovaný dostať predvolanie na súd päť dní vopred. Obhajca sa zaviazal, že predvolanie na najbližšie pojednávanie, ktoré bolo vytýčené na 6. mája, doručí Brízovi osobne.

6. mája 2013

Nedodržanie interných predpisov nie je trestným činom. Takýto názor vyslovil obvinený Branislav Bríza, ktorý na pojednávanie neprišiel. Odmietol tiež vypovedať viac napriek tomu, že necelý týždeň predtým policajtom tvrdil, že bude vypovedať, ale musí si z Prahy vyzdvihnúť potrebné dokumenty. Na polícii uviedol, že svoje obvinenie v kauze Veľký Slavkov považuje za politickú hru s cieľom očierniť jeho meno a ĽS-HZDS, ktorá ho do SPF nominovala.

10. júla 2013

Za údajne nepravdivý znalecký posudok v kauze Veľký Slavkov sa mal postaviť pred súd 81-ročný znalec s titulom docent Milan P. Úrad špeciálnej prokuratúry na neho podal obžalobu na Okresný súd v Poprade. Znalec podľa prokuratúry predložil Okresnému súdu v Poprade, ktorý rozhodoval o žalobe cyperskej spoločnosti Ermanno Trade and Invest Limited voči Slovenskému pozemkovému fondu, nepravdivý znalecký posudok.

8. apríla 2015

Po niekoľkých odročeniach sa malo na Okresnom súde Bratislava I konať pojednávanie v kauze Veľký Slavkov, keď po odstúpení bývalého zákonného sudcu Pavla Dekánka mal v procese pokračovať nový sudca nižšieho bratislavského súdu. Pojednávanie však bolo zrušené.

3. septembra 2015

Na hlavnom pojednávaní v prípade bývalého námestníka SPF Branislava Brízu na Okresnom súde Bratislava I odzneli záverečné reči. Rozhodnutie však nepadlo, sudca naplánoval vyhlásenie rozsudku na 8. septembra. Prokurátor navrhol obžalovanému dvojročný trest s podmienečným odkladom na skúšobné obdobie v trvaní štyroch rokov. Obžalovaný sa na hlavné pojednávanie nedostavil, súhlasil, aby sa pojednávalo v jeho neprítomnosti.

8. septembra 2015

Okresný súd Bratislava I uznal za vinného bývalého námestníka SPF Branislava Brízu a uložil mu dvojročný trest odňatia slobody. Zároveň mu trest podmienečne odložil a určil trojročnú skúšobnú lehotu. Rozsudok nebol právoplatný. Pri určovaní výšky trestu súd zohľadnil fakt, že od skutku uplynul už dlhší čas a obžalovaný viedol riadny život. Uložil mu teda trest na dolnej hranici trestnej sadzby. Obžalovaný sa na hlavné pojednávanie nedostavil.

17. februára 2016

V pozemkovej kauze Veľký Slavkov Okresný súd Košice I uznal obžalovaného Milana P. vinným z prečinu podania nepravdivého znaleckého posudku. Uložil mu trest dva roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobné obdobie v trvaní troch rokov, ako aj trest tri roky zákazu činnosti. Obžalovaný sa proti rozsudku odvolal. Rozsudok nie je právoplatný.

11. januára 2017

Krajský súd v Bratislave definitívne rozhodol v prípade bývalého námestníka SPF Branislava Brízu v kauze Veľký Slavkov. Obžalovanému potvrdil trest odňatia slobody vo výmere dva roky s podmienečným odkladom na skúšobnú lehotu tri roky. Rozhodnutie bolo právoplatné.
 

Vyberte región