Ekumenického pašiového sprievodu v Košiciach sa zúčastnili stovky ľudí

20.04.2019 Košice

Košice 19. apríla (TASR) – Stovky veriacich sa v piatok zišli na 25. ekumenickom pašiovom sprievode v Košiciach, ktorý sa každoročne koná počas Veľkého piatka. Ako pre TASR povedal moderátor Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Radoslav Lojan, ide o tradíciu sprítomnenia utrpenia Ježiša Krista.

Tento rok pripravilo jednotlivé zastavenia pri svojich farských kostoloch alebo modlitebniach osem cirkví, a to Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev a Rímskokatolícka cirkev. Pridali sa tiež Teologická fakulta v Košiciach a Katolícka univerzita v Ružomberku. „Do ekumenického pašiového sprievodu sa zapojili jednotliví predstavitelia týchto kresťanských spoločenstiev a každý z nich pripravil jedno zamyslenie s centrálnou myšlienkou 'opustený Ježiš',“ uviedol s tým, že každoročne sa na sprievode zúčastňuje v priemere približne 500 ľudí.

Počas Veľkého piatka sa podľa jeho slov číta v kostoloch každej kresťanskej cirkvi pašiový cyklus, ktorý pripomína umučenie, smrť a následne pochovanie Ježiša Krista. „Ekumenický pašiový sprievod je trošku iným formátom. Ide skôr o jednotlivé zamyslenia sa nad utrpením Ježiša počas zastavení smerom na Golgotu a potom samotnú smrť na Golgote, ale je to v kontexte práve toho pašiového cyklu, ktorý sa dnes číta po celom Slovensku, respektíve po celom svete,“ vysvetlil Lojan.

Na viacerých miestach v obciach a mestách Slovenska sa v piatok konajú krížové cesty, ktoré majú byť autentickým zobrazením a pripomienkou utrpenia a smrti Ježiša Krista. Ako spresnil, v tomto prípade nejde o znázornenie fyzického ukrižovania, ale skôr o zaktualizovanie Kristovho posolstva pre tých ľudí, ktorí sa na sprievode zúčastnili a zároveň pre všetkých ľudí dobrej vôle.

Lojan pripomenul, že členovia uvedeného ekumenického spoločenstva majú pravidelné stretnutia a takýto sprievod by mal rovnako pripomenúť myšlienku vzájomnej jednoty.

Ekumenický pašiový sprievod sa začal pred evanjelickým chrámom na Mlynskej ulici, následne pokračoval ulicami centra Košíc a posledné zastavenie bolo pri Dóme sv. Alžbety. Jeho súčasťou bolo aj požehnanie, ktoré vykonal košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur.
 

Vyberte región