Nitrianski colníci zaistili falzifikáty za takmer 140.000 eur

24.04.2019 Nitra

Nitra 24. apríla (TASR) - Nitrianski colníci od začiatku tohto roka zaistili takmer 4000 kusov rôzneho priemyselného tovaru, ktorý vykazoval znaky falzifikátov. Škoda, ktorá by vznikla držiteľom práva duševného vlastníctva predajom zaisteného tovaru, bola držiteľmi práva ochrannej známky vyčíslená na takmer 140.000 eur.

„Zaistený tovar, z dôvodu jeho nebezpečnosti pre spotrebiteľov, bude zničený pod dohľadom colníkov,“ informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.

Za prvé tri mesiace tohto roka odhalili nitrianski colníci v rámci boja proti obchodovaniu s falošným a pirátskym tovarom 22 subjektov, ktoré mali v držbe tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva. V rámci kontrol vykonávaných v kamenných predajniach, skladových priestoroch a vo vozidlách pri cestných kontrolách v územnom obvode Colného úradu Nitra zaistili spolu 3734 kusov rôzneho tovaru, pri ktorom bola spochybnená originalita a vzniklo podozrenie, že ide o tovar porušujúci práva majiteľov ochrannej známky a dizajnu.

Na slovenský trh sa tak nedostali falzifikáty športovej obuvi, telefónov a ich príslušenstva, prostriedkov na umývanie riadu, parfumov a textilných výrobkov s obrazovým a grafickým vyhotovením napodobňujúcim obchodné značky viacerých svetových výrobcov. Colníci zaistili aj 1444 kusov pracích prostriedkov známej značky. „V ďalšom konaní sa bude rozhodovať o prepadnutí tovaru v prospech štátu a o jeho zničení pod colným dohľadom, nakoľko tento tovar nie je možné z dôvodu ochrany spotrebiteľa poskytnúť na charitatívne účely,“ uviedol Pacher.

Osobám, ktoré sa neoprávneným spôsobom chcú obohacovať na známych značkách, hrozí okrem zničenia tovaru aj finančný postih. V rámci správneho konania môže pokuta od colného úradu dosiahnuť výšku 67.000 eur. Za opakované porušenie predpisov môže colný úrad uložiť pokutu až do výšky 135.000 eur.

„Upozorňujeme spotrebiteľov, aby sa nedali nalákať na podozrivo nízke ceny a vyhýbali sa nakupovaniu značkového tovaru v pochybných a podozrivo lacných obchodoch či u rôznych podomových predajcov. Falošné výrobky môžu byť svojím vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením nebezpečné pre ich zdravie,“ upozornil spotrebiteľov Pacher.
 

Vyberte región