Posudkoví lekári získajú prístup do zdravotnej knižky poistencov

29.05.2019 Bratislava

Bratislava 29. mája (TASR) - Od 1. júna 2019 získajú posudkoví lekári Sociálnej poisťovne novú zákonnú právomoc. Po novom budú môcť nahliadať aj do elektronickej zdravotnej knižky poistencov. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú ešte na sklonku minulého roka schválila Národná rada SR.

Táto právna norma reaguje na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe a z hľadiska výkonu lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne uľahčí posudkovým lekárom prístup k zdravotnej dokumentácii poistencov na účely výkonu ich činnosti podľa zákona o sociálnom poistení.

Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré spravuje Národný zdravotnícky informačný systém, v spolupráci so Sociálnou poisťovňou v súčasnosti intenzívne pracuje na prípravách prepojenia informačných systémov, ktoré umožní uplatnenie tejto právomoci v praxi. V súčasnosti posudkoví lekári v rámci svojej činnosti využívajú len papierovú formu zdravotnej dokumentácie.

Ako TASR informovala Sociálna poisťovňa, posudkoví lekári poisťovne okrem posudzovania zdravotného stavu poistencov pre účely nároku na invalidný dôchodok, resp. zisťovania nárokov na úrazové dávky vykonávajú aj dvojakú kontrolnú činnosť – kontrolu liečebného režimu dočasne práceneschopných poistencov a kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom (tzv. opodstatnenosť vypísania PN-ky).
 

Vyberte región