Pred 25 rokmi schválili Dohovor OSN o boji proti rozširovaniu púští

17.06.2019 Celý región

New York/Bonn 17. júna (TASR) - "Budujme spoločnú budúcnosť" - to je v roku 2019 motto Svetového dňa boja proti rozširovaniu púští a sucha, ktorý pripadá na 17. júna. V tomto roku sa pri príležitosti tohto dňa uskutočnia 17. júna v Ankare oslavy 25. výročia schválenia Dohovoru o boji proti rozširovaniu púští v štátoch najviac postihnutých dlhodobým suchom a púštnou aktivitou, informovala OSN na svojej webovej stránke.

OSN definuje dezertifikáciu ako zhoršenie kvality vyprahnutej, polosuchej a polovlhkej pôdy. Dezertifikáciu zapríčiňuje v prvom rade činnosť človeka a klimatické zmeny.

Chudoba obyvateľstva, politická nestabilita, nadmerný výrub lesov, nadmerné spásanie trávnatých plôch hospodárskymi zvieratami a nesprávne používanie zavlažovacieho systému môžu tiež spôsobovať zmenu kvality úrodnej pôdy.

Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha predstavuje príležitosť, aby si ľudstvo uvedomilo, že šírenie púští nie je fatálnym javom a dá sa proti nemu účinne postupovať spoluprácou na všetkých úrovniach.

Dohovor OSN o boji proti rozširovaniu púští (UNCCD) je v súčasnosti jediným univerzálnym a na medzinárodnej úrovni uznávaným nástrojom, ktorý spravuje problematiku zhoršovania pôdy a jej postupnú premenu na púšť v oblastiach veľkého sucha.

Vznik a rozširovanie púští nie je v dejinách ľudstva novým javom. Vedci najmä pomocou výskumov archeológov už konštatovali, že mnohé v súčasnosti púštne oblasti mohli byť v dávnej minulosti úrodnými pôdami.

Na Konferencii OSN o vzniku púští (UNCOD) bol v roku 1977 schválený Akčný plán boja proti šíreniu púští (PACD). Napriek tejto iniciatíve i ďalším aktivitám Program OSN pre životné prostredie v roku 1991 konštatoval, že pôda v suchých, polosuchých a čiastočne zavlažených oblastiach sa zhoršila, aj keď sa objavilo niekoľko "sporadických úspešných výsledkov".

Na Konferencii OSN o životnom prostredí a trvalo udržateľnom rozvoji v roku 1992 v Riu de Janeiro vyzvali účastníci Valného zhromaždenia (VZ) OSN, aby vytvorilo medzivládny rokovací výbor, ktorého úlohou bolo do júna 1994 vypracovať Dohovor o boji proti rozširovaniu púští v štátoch najviac postihnutých dlhodobým veľkým suchom a púštnou aktivitou - najmä v Afrike.

VZ OSN v tom duchu schválilo v decembri 1992 rezolúciu, v roku 1994 vyhlásilo 17. jún za Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha.

V súlade so stanovenými termínmi sa medzivládny výbor stretol na piatich zasadnutiach. Dohovor schválili 17. júna 1994 v Paríži. Do platnosti vstúpil 26. decembra 1996, 90 dní po tom, ako ho ratifikovalo 50 štátov. Slovensko Dohovor ratifikovalo 7. januára 2002. Stály sekretariát Dohovoru má od januára 1999 sídlo v nemeckom meste Bonn.
 

Vyberte región