Pred 125 rokmi v Paríži obnovili myšlienku OH podľa Coubertina

23.06.2019 Celý región

Lausanne 23. júna (TASR) - Vyše 30 svetových športovcov, olympijských víťazov a medailistov sa zúčastní v nedeľu 23. júna v Lausanne na slávnostnom otvorení nového sídla Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Olympijskí medailisti sa v rámci osláv 125. výročia obnovenia olympijských hier zúčastnia na behu v "hlavnom meste olympizmu", informovala webová stránka MOV. Tieto podujatia súvisia so Svetovým olympijským dňom pripadajúcim na 23. júna.

Dátum Svetového olympijského dňa je spomienkou na udalosť, keď delegáti 12 krajín Medzinárodného športového výboru 23. júna 1894 v posluchárni na Univerzite Sorbonne v Paríži jednomyseľne schválili obnovenie olympijských hier podľa propozícií "otca" oživenia olympijskej myšlienky Pierra de Coubertina. Pri tej príležitosti položili základy moderného olympijského hnutia. V januári 1948 na 42. zasadnutí MOV v St. Moritzi členovia MOV schválili návrh Svetového olympijského dňa. Predstavil ho na predchádzajúcom zasadnutí v roku 1947 člen MOV za Československo prof. MUDr. Josef Gruss (*1874 - +1968). Členom MOV bol v rokoch 1946-1965. Do Siene slávy českého hokeja ho uviedli 6. mája 2010.

Svetový olympijský deň je viac ako športové podujatie. Je to deň, keď sa každý človek na svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objavovať nové športy. Na pamiatku historickej udalosti 23. júna 1948 sa uskutočnil prvý Svetový olympijský deň, podujatia vtedy zorganizovalo deväť národných olympijských výborov: Belgicko, Grécko, Kanada, Portugalsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Uruguaj, Veľká Británia a Venezuela.

Spomedzi aktivít tohto dňa má dominantné miesto Beh Olympijského dňa, konštatuje na svojej webovej stránke Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), ktorý zastrešuje na Slovensku akcie súvisiace so Svetovým olympijským dňom. Za tri piliere aktivít Olympijského dňa SOŠV označil pohyb, vzdelávanie a poznávanie. Ako súčasť osláv Olympisjkého dňa 2019 pripravil aj sprievodné vedomostné a umelecké súťaže. Hlavné podujatia v tomto roku sa konali, respektíve sa uskutočnia 26. mája v Prešove, 1. júna na Štrbskom Plese a 23. júna v Banskej Bystrici. Akcia vyvrcholí 21. septembra v Bratislave.
 

Vyberte región