O uznávaní vysokoškolského vzdelania by mal rozhodovať rezort školstva

10.09.2019 Bratislava

Bratislava 10. septembra (TASR) - O uznávaní vysokoškolských diplomov na účely pokračovania v štúdiu by mohlo po novom rozhodovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. V tejto súvislosti by sa mali predĺžiť aj niektoré lehoty. Vyplýva to z novely zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorú v utorok posunuli poslanci parlamentu do druhého čítania.

Zmena sa týka diplomov z členských štátov EÚ a tretích krajín, s ktorými má Slovensko uzavretú zmluvu o rovnocennosti takýchto dokladov. Doposiaľ tieto žiadosti posudzovala vysoká škola, ktorá musela rozhodnúť do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti. Ministerstvo by malo dostať čas 30 dní. O maturitných vysvedčeniach budú aj naďalej rozhodovať okresné úrady v sídle kraja.

Meniť by sa mala aj možnosť uložiť kompenzačné opatrenie. To mohli doteraz úrady navrhnúť aj vtedy, keď boli v trvaní vzdelávania alebo odbornej prípravy značné rozdiely. Európska komisia to však považovala za neoprávnené obmedzenie voľného pohybu osôb. Po novom by už mali byť jediným dôvodom na návrh kompenzačného opatrenia nedostatočné vedomosti alebo zručnosti na výkon príslušného regulovaného povolania.

Zmeny sa majú dotknúť aj veterinárov. Tí, ktorí sú zo Slovenska alebo členských krajín EÚ, by už nemuseli predkladať výpis z registra trestov v listinnej podobe. Bude im stačiť predložiť doklady, cez ktoré si úrady výpis vyžiadajú samy.

Novelou rezort školstva reaguje na kritiku Európskej komisie, ktorá Slovensku vyčítala nesúlad vnútroštátnej úpravy s európskou smernicou. Účinnosť navrhuje od 1. januára 2020.
 

Vyberte región