Petrovič: Uhlie z hornej Nitry môže po skončení ťažby nahradiť plyn

16.09.2019 Bratislava

Bratislava 16. septembra (TASR) – Slovensko by malo v nasledujúcich desiatich rokoch zlepšiť energetickú efektívnosť a zároveň znížiť emisie oxidu uhličitého oproti roku 2005 o 12 %. Vyplýva to z návrhu Integrovaného národného energetického a klimatického plánu (INEKP) Slovenska na roky 2021 – 2030. Výpadok po zrušení ťažby a podpory hornonitrianskeho uhlia po roku 2023 by mohol byť kompenzovaný zvýšenou výrobou energie z plynu, povedal v pondelok generálny riaditeľ sekcie energetiky Ministerstva hospodárstva SR Ján Petrovič.

Podľa Petroviča všetky scenáre, ktoré v minulosti vychádzali z nízkouhlíkovej štúdie, počítali s využitím biomasy. "Biomasa bola prezentovaná ako zdroj s najväčším energetickým potenciálom, povedal." Zmena legislatívy a odklon podpory verejnosti od tohto druhu energie však investorov odradila. Plány firiem na investície do využitia biomasy sú preto podľa Petroviča minimálne. "Mysleli sme si, že to bude biomasa, ale skôr to bude plyn," povedal. Štát podľa neho ale bude vytvárať podmienky, aby výpadok spaľovania uhlia mohli nahradiť najmä obnoviteľné zdroje energie. "Zemný plyn nie je obnoviteľný zdroj energie, ale je lepší ako uhlie," dodal Petrovič.

INEKP musí predložiť do konca roka 2019 každá krajina EÚ. Európska komisia chce do roku 2030 znížiť emisie oproti roku 1990 v priemere o 40 %, a podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zvýšiť na 32 %. V súčasnosti jednotlivé štáty zapracúvajú pripomienky Bruselu do svojich národných plánov. Slovensko by podľa predbežného návrhu plánu malo zvýšiť podiel OZE zo súčasných 14 % na 18 %. Zároveň sa prihlásilo k zámeru nevypúšťať do ovzdušia po roku 2050 viac oxidu uhličitého, ako ho je schopné viazať.
 

Vyberte región