Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach oslavuje

16.09.2019 Košice

Košice 16. septembra (TASR) – Slávnostným zasadnutím akademickej obce si v pondelok pripomenula 70. výročie svojho vzniku Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Ako zdôraznila hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková, ide o jedinú vysokú škola na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie. Za najväčší počin posledných rokov považuje otvorenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice.

V košickom Dome umenia sa pri uvedenej príležitosti stretli predstavitelia slovenských i zahraničných univerzít, zástupcovia samosprávy, štátnej správy, kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho života.

Rektorka Jana Mojžišová v príhovore pripomenula historické súvislosti, ktoré stáli pri konštituovaní univerzity. „Slovenskí študenti získavali vzdelanie na českých vysokých školách. Keď ich s nástupom fašizmu v novembri 1938 zavreli, nemohli dokončiť štúdium,“ uviedla UVLF s tým, že návrh na vytvorenie slovenskej veterinárskej vysokej školy vtedy zlyhal.

Podmienky pre slovenské poľnohospodárstvo sa podľa nej dôsledkom vojny zhoršili, pričom na túto oblasť boli odkázaní najmä obyvatelia východného Slovenska. Zakladanie jednotných roľníckych družstiev rovnako skomplikovalo vtedajšiu nákazovú situáciu. „Počty veterinárnych lekárov počas vojny stagnovali, ale úlohy pre túto profesiu narastali,“ uviedla Bobriková.

Zápis do prvého ročníka súčasnej UVLF sa konal 3. októbra 1949. UVLF je aktuálne jedinou vysokou školou na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie a zároveň jednou z dvoch, ktoré poskytujú štúdium farmácie. „Meno univerzity sa dostalo na mapu najlepších veterinárskych škôl v Európe,“ povedala s tým, že univerzitu navštevuje okolo 2000 študentov, z toho je viac ako 300 zahraničných.

Za svoj najvýraznejší počin ostatných rokov UVLF označila otvorenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice, ktorá je súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach a zároveň je klinickým i výskumným pracoviskom.

Oslavy 70. výročia univerzity v nasledujúcich dňoch pokračovať aj prednáškami v rámci odbornej konferencie Škola – Veda – Prax.
 

Vyberte región