Pred 29 rokmi sa NDR a NSR zjednotili - vzniko opäť jedno Nemecko

03.10.2019 Celý región

Berlín 3. októbra (TASR) - Pred 29 rokmi, 3. októbra 1990, sa zjednotili vtedajšie krajiny Nemecká demokratická republika (NDR) a Nemecká spolková republika (NSR). Tento deň v kalendári oslavuje od roku 1991 obnovené Nemecko štátnym sviatkom ako Deň nemeckej jednoty.

Začiatkom roka 1989 si takmer nikto v NDR ani v NSR nepomyslel, že 40. výročie vzniku Nemeckej demokratickej republiky sa v októbri toho roku stane jej posledným v dejinách. Rovnako nikto nečakal, že Berlínsky múr padne tak skoro a dva rozdelené štáty - NDR a NSR - sa zjednotia a znova vznikne jednotné Nemecko.

Rozdelenie Nemecka bolo výsledkom druhej svetovej vojny (1939-45). V západných okupačných zónach (obsadených Spojenými štátmi, Britániou a Francúzskom) vyhlásili 7. septembra 1949 NSR; o mesiac neskôr 7. októbra 1949 vo východnej zóne okupovanej vtedajším Sovietskym zväzom (ZSSR) vznikla NDR. Symbolom rozdelenia sa stal Berlínsky múr, ktorý bol vybudovaný v rozdelenom Berlíne v auguste 1961.

Berlínsky múr padol 9. novembra 1989. Občania NDR v júli 1989 začali masovo utekať cez iné štáty - Maďarsko, Poľsko, ČSSR - na veľvyslanectvá NSR. Ďalší, ktorí zostali v NDR, začali požadovať od predstaviteľov moci také zásadné reformy, že vtedajší východonemecký režim ich nemohol akceptovať, lebo by inak spôsobil svoj vlastný pád.
 
Napriek rozsiahlym bezpečnostným opatreniam sa napokon socialistická NDR v priebehu niekoľkých mesiacov zrútila ako domček z karát, uviedol portál deutschland.de.

Desať mesiacov po páde Berlínskeho múru, 12. septembra 1990, bola v Moskve podpísaná Zmluva o konečnom usporiadaní vo vzťahu k Nemecku (Vertrag über die abschliessende Regelung in Bezug auf Deutschland), známa aj pod názvom Zmluva 2+4.

Išlo o základný dokument, ktorý otvoril dvere znovuzjednoteniu Nemecka 3. októbra 1990. Umožnila to dohoda medzi ZSSR, USA, Francúzskom a Britániou a oboma nemeckými štátmi. Zmluvu v Moskve podpísali ministri zahraničných vecí dotyčných krajín: Hans-Dietrich Genscher (NSR), Lothar de Maiziere (NDR, v zastúpení), Roland Dumas (Francúzsko), Eduard Ševardnadze (ZSSR), Douglas Hurd (Británia) a James Baker (USA).

Ešte predtým vtedajší nemecký spolkový kancelár Helmut Kohl (1930-2017) v júli 1990 získal od vtedajšieho najvyššieho straníckeho a štátneho predstaviteľa ZSSR Michaila Gorbačova súhlas na zjednotenie.

Zmluva 2+4 upravovala zmenu hraníc a štatút budúceho zjednoteného Nemecka. Štyri povojnové víťazné krajiny (ZSSR, USA, Francúzsko, Británia) sa 1. októbra 1990 v spoločnom vyhlásení vzdali svojich práv na Nemecko a dali mu tak plnú suverenitu.

Zmluva 2+4 vstúpila do platnosti 15. marca 1991. Rátalo sa v nej s členstvom zjednoteného Nemecka v Severoatlantickej aliancii. NSR už bola členom NATO, jej jednotky mohli byť dislokované na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky. Z nej v zmysle znenia zmluvy mali do roku 1994 odísť sovietske jednotky. Početný stav Bundeswehru sa znížil na 370.000 vojakov. NSR sa vzdala jadrových, biologických a chemických zbraní.

Zjednotené Nemecko garantovalo neporušiteľnosť existujúcich hraníc, na čom najviac nástojilo Poľsko.

K zjednoteniu došlo 3. októbra 1990 pristúpením piatich nových spolkových krajín k NSR. V ten deň totiž parlament NDR (Volkskammer) odsúhlasil čl. 23 Ústavy NSR o pripojení Brandenburska, Meklenburska-Pomoranska, Saska-Anhaltska, Saska a Durínska k Nemeckej spolkovej republike.
 

Vyberte región