Kapitálové výdavky PSK predstavujú v roku 2009 sumu 14,945 milióna eur

06.01.2009 Prešov

Prešov 6. januára (TASR) – Kapitálové výdavky Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v roku 2009 dosiahnu podľa schváleného rozpočtu sumu 14,945 milióna eur (450,23 milióna Sk).
Samotný Úrad PSK bude mať z tejto kapitoly k dispozícii 2,49 milióna eur (75.01 milióna Sk), z ktorých podstatná časť pôjde na financovanie rekonštrukcie budovy úradu a modernizáciu informačných technológií. Sumou 1,35 milióna eur (40,67 milióna Sk) sa bude vyšší územný celok podieľať na spolufinancovaní projektov, na ktoré získal dotácie z eurofondov.
Prostriedky vo výške takmer 4,38 milióna eur (131,95 milióna Sk) použije regionálna samospráva predovšetkým na krytie nákladov spojených s modernizáciou ciest II. a III. triedy, rekonštrukciu mostov a nákup špeciálnej cestnej techniky a ďalších mechanizmov pre Správu a údržbu ciest PSK.
Na výstavbu a modernizáciu objektov v správe kultúrnych zariadení vyčlenilo regionálne zastupiteľstvo na tento rok 983.803 eur (29,64 milióna Sk). Z tejto kapitoly rozpočtu pre oblasť kultúry pôjdu finančné zdroje vo výške takmer 200.000 eur (6,03 milióna Sk) na rekonštrukcie a zateplenie budov Podtatranského múzea v Poprade a Múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach. Ďalšia časť rozpísaných prostriedkov približne v sume 55.000 eur (1,66 milióna Sk) sa použije na vypracovanie projektových dokumentácií k žiadostiam o nenávratné finančné zdroje z eurofondov, o ktoré sa uchádzajú Podtatranská knižnica v Poprade a múzeá v Bardejove, Starej Ľubovni a v Hanušovciach nad Topľou.
Sumu 4,35 milióna eur (131,05 milióna Sk) vyčlenili poslanci v rámci kapitálových výdavkov pre regionálne školstvo. Z uvedenej kapitoly použije Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove 96.263 eur (2,9 milióna Sk) na rekonštrukciu budovy školy a internátu. Približne 400.000 eur (12,05 milióna Sk) bude môcť 11 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK investovať do vypracovania projektových dokumentácií v procese získavania dotácií z regionálnych operačných programov.
Na investičné akcie a rozvoj služieb v sociálnej oblasti vyčlenil PSK prostriedky vo výške 1,39 milióna eur (41,88 milióna Sk). Najvyššia suma takmer 287.000 eur (8,65 milióna Sk) pôjde na dostavbu Domova sociálnych služieb v Orkucanoch v okrese Sabinov, kde by sa mali v nasledujúcom období presťahovať klienti zo sociálneho zariadenia v Petrovanoch. Na dokumentáciu k žiadostiam o nenávratné finančné dotácie ďalších siedmich poskytovateľov sociálnych služieb v pôsobnosti PSK určilo regionálne zastupiteľstvo viac ako 200.000 eur (6,03 milióna Sk).
Vzhľadom na to, že pri schvaľovaní rozpočtu bola rozpísaná len časť kapitálových výdavkov, o pridelení ďalších prostriedkov z tejto kapitoly pre jednotlivé subjekty rozhodnú poslanci na svojom februárovom zasadnutí.
 

Vyberte región