Rodičovský príspevok budú mať od januára vyšší tí, ktorí pracovali

01.11.2019 Bratislava

Bratislava 1. novembra (TASR) - Rodičom od 1. januára budúceho roka vzrastie príspevok na dieťa. Na vyššiu dávku budú mať nárok tí, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali. Tým, že sa od začiatku roka ustanovia nové sumy, od 1. novembra tohto roka vstupuje do platnosti novela zákona o rodičovskom príspevku, ktorou sa vylúči zo zákona doteraz platný valorizačný mechanizmus.

Vzhľadom na skutočnosť, že suma rodičovského príspevku bude od 1. januára 2020 upravená samotnou novelou zákona, podľa rezortu práce bolo potrebné doplniť prechodné ustanovenie od 1. novembra, ktorým sa upraví, že suma príspevku sa na rok 2020 nebude upravovať koeficientom, ktorým sa upravilo životné minimum. Rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali, sa tak rodičovský príspevok zvýši na 370 eur, ostatným rodičom, ktorí pracovali len krátkodobo alebo dočasne a nepoberali materské, stúpne na 270 eur.

"S cieľom zmierniť stratu príjmu zo zárobkovej činnosti sa navrhuje rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť a platili poistné na nemocenské poistenie, respektíve boli nemocensky zabezpečení a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské, poskytovať rodičovský príspevok vo vyššej sume, teda vo výške 370 eur mesačne," uviedli poslanci Smeru-SD v predkladacej správe k novele zákona s tým, že zvýšenie príspevku predstavuje 150 eur oproti súčasnej sume. "Pre ostatných rodičov sa navrhuje poskytovať rodičovský príspevok v nižšej sume, teda 270 eur mesačne, čo predstavuje zvýšenie približne o 50 eur mesačne oproti súčasnej sume rodičovského príspevku," vyčíslili poslanci Smeru-SD.

Zvýšenie rodičovského príspevku by sa malo dotknúť približne 140.000 ľudí na Slovensku a toto opatrenie by malo stáť približne 145 miliónov eur.
 

Vyberte región