Práce na výstavbe tunela Prešov pokračujú podľa plánu

01.11.2019 Prešov

Prešov 1. novembra (TASR) – Výstavba tunela Prešov sa uskutočňuje v súlade s harmonogramom. Rovnako i práce mimo tunela pokračujú podľa plánu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.

"Aktuálne sa ukončujú práce na dorazení dna tunela. Z východného portálu sa betónuje sekundárne ostenie severnej tunelovej rúry a zo západného portálu tunela sa realizuje betonáž sekundárneho ostenia južnej tunelovej rúry. Po ukončení betonáže sa začne s budovaním chodníkov v tuneli, po ukončení budovania chodníkov sa začne s betonážou vozovky," uviedla Michalová.

Mimo tunela sa podľa jej slov uskutočňuje výstavba nosných konštrukcií mostov a práce na oporných a zárubných múroch. "Násypy na stavbe sú tesne pred dokončením, prebiehajú výkopové práce, časť prístupových ciest je tesne pred odovzdaním, začali sa práce na zakladaní protihlukových stien, na stredisku správy a údržby sa realizuje výstavba prevádzkovej budovy a budovy pre policajtov, násypové a zárezové svahy sú už čiastočne zahumusované," doplnila Michalová.

Tunel Prešov bude dlhý 2244 metrov s jednosmernou premávkou v každej z dvoch rúr. Navrhovaná rýchlosť v tuneli je 100 kilometrov za hodinu. Po dobudovaní ďalších objektov stavby bude úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh dlhý 7,87 kilometra a motoristom bude slúžiť od leta 2021. Zmluvný termín podľa Michalovej platí.

Úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh je priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je už v prevádzke. V križovatke Prešov, juh je diaľnica napojená na existujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír. Diaľnica D1 bude tvoriť 'západný' obchvat mesta Prešov a rýchlostná cesta R4 bude tvoriť 'severný' obchvat mesta Prešov. Tieto komunikácie sú navzájom prepojené v mimoúrovňovej križovatke Prešov, západ.

Vodiči ušetria jazdou po prešovskej diaľnici približne 18 minút, čo je až 80 % času oproti pôvodnej trase cez mesto. Kým jazda po starej ceste cez mesto trvá približne 24 minút, úsek diaľnice prejdú vodiči za päť minút.

Projekt výstavby diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh je spolufinancovaný z Kohézneho fondu cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 327.432.328,08 eura bez DPH, z toho 278.317.478,82 eura bez DPH sú zdroje Európskej únie a štát prispel zo svojho rozpočtu sumou 49.114.849,20 eura bez DPH.
 

Vyberte región