Učitelia budú môcť požiadať o odpis z registra trestov aj elektronicky

30.11.2019 Bratislava

Bratislava 29. novembra (TASR) - Pedagogickí a odborní zamestnanci budú môcť od 1. decembra požiadať o odpis z registra trestov už aj elektronicky. Ministerstvo školstva pripravilo pre učiteľov aplikáciu, aby zjednodušilo a zrýchlilo postup splnenia tejto zákonnej povinnosti. TASR o tom informovali z rezortu školstva.

Osobné údaje potrebné na vydanie odpisu registra trestov budú môcť učitelia poskytnúť prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webe www.crinfo.iedu.sk vrátane odmietnutia poskytnutia osobných údajov.

"Zástupcovia školy, ktorí majú účty v CRINFO, sa už môžu prihlásiť prostredníctvom svojho účtu a stiahnuť prihlásenia všetkým učiteľom z danej školy. Tie rozdajú učiteľom, aby sa mohli na stránke https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/bezuhonnost/ prihlásiť do svojich vlastných účtov, iniciálne si zmeniť heslo a prípadne doplniť mailovú adresu," vysvetlilo ministerstvo. Celkovo ide doteraz o 126.790 pedagogických a odborných zamestnancov.

Zamestnanci, ktorých nemali evidovaných v rezortnom informačnom systéme, sa môžu zaregistrovať na stránke https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/bezuhonnost/. Následne im do 24 hodín budú zaslané prihlasovacie údaje a môžu vykonať spomínaný proces už pre vygenerované účty.

"Zároveň by sme radi upozornili, aby si učitelia časovo rozložili prihlasovanie tak, aby pri počte 126.790 pedagogických a odborných zamestnancov nedošlo hneď v prvý deň k zaťaženiu systému," upozornil rezort.

Učitelia sa môžu rozhodnúť, akú formu poskytnutia údajov využijú. V zmysle zákona môžu okrem elektronickej formy využiť tak ako doteraz aj možnosť doniesť písomnú žiadosť osobne na okresný úrad a verifikovať sa občianskym preukazom. Podľa zákona sú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. decembra 2019. Od 1. decembra tak môžu urobiť aj elektronicky.
 

Vyberte región