Popis a možnosti zavírenia. Antivírové programy zdarma

11.08.2004 Celý región

V spleti internetových sietí a množstva služieb sa nevyhneme vírusom, preto je táto téma neustále skloňovaná. Ako sa môže Vás počitač zavíriť? Poznáme tri najčastejšie možnosti.

Prvou a najpoužívanejšou je zavírenie formou e-mailu - elektronickej pošty. Proti tomuto, spôsobu zavírenia sa časom vybudovala kvalitná ochrana zo strany poskytovateľa pripojenia odvírením a prípadným vymazaním zavírených mailových správ priamo na serveri poskytovateľa čím zabezpečí, aby sa takáto správa nedostala k zákaznikovi. Zákaznikovi môžme doporučiť zriadenie e-mailovej schránky na serveri, ktorý má antivírovu ochranu a rôzne ochranné prvky.
Ďalšou možnosťou je zavírenie cez otvorené porty formou zdieľania siete Microsoft a na to je jednoduchá ochrana napr. v XP zapnutím firewalu, čo sme popisovali v prvom vydaní nášho periodika. Poslednou známou možnosťou, proti ktorej je ťahšia ochrana je zavírenie pomocou otvorenia určitej webovskej stránky. Stránka obsahuje aktívnu časť, čiže java-apllet, alebo podobné programy, ktoré sa spustia po otvorení stránky. Tieto stránky si dosť menia adresu (tým je tažko vystopovať šíriteľa) a nachádzajú sa ako odkazy na erotických alebo hakerských serveroch. Aktívne prvky je možno zakázať, čím by sme dosiahli 100% ochranu ale zas by sme znemožnili funkčnosť mnohým dôležiťým stránkam ako napr. internet banking. Patria tam rôzne grafické a pomocné programy z označením plug-in.
Teraz Vám predstavíme bezplatnú pomoc pri zavírení, ktorá odhalí a odvíri Váš počítač.
Antivírový program F-PROT
Časť antivirového balíka f-prot je zdarma. Keďže len časť, tak práve tá, pri ktorej je potrebná znalosť počítačovej problematiky. Jedná sa o časť spúšťanú v prostredí DOSu, ale dokáže kvalitne odvíriť aj XP-čkovské vírusy. Skladá sa z hlavného programu, ktorý si stiahnete na stránke www.f-prot.com v kategórii download, home-user, dos free download. Je to krátky program zbalený do ZIP balíka, ktorý je potrebné rozbaliť. K programu sa ale dodávaju ďalšie balíky takže ho ešte nespúštajte. Ďalšie balíky sú každý druhý, tretí deň aktualizované, preto ich treba stiahnuť zvlášť. Nachádzajú sa na stránke www.f-prot.com odkaz download, home-user a sú v pravom dolnom rohu označené dátumom aktualizácie. Jedná sa o súborý fp-def.zip a macrodef2.zip tieto súbory treba tiež robaliť do toho adresára ako sme rozbalili balík f-prot.zip a nechať prepísať staré súbory. Keď spustíme program pod Windowsom nam výrusy síce nájde, ale neodvíri. Najlepšie je ho spustiť priamo pod dosom pri štarte win98 stlačiť F8 a vybrať len systém MS-DOS u WinXP je to horšie musíte mať systemovú disketu napr. z Win98 a disky musia byť vo formáte FAT32 a nie NTFS čo je aj výhodnejšie pre domáceho užíateľa z dôvodu kompatibility so staršími operačními systémami ako je XP.
Symantec Removal tools

Tiež veľkou pomôckou sú tieto programčeky, hlavne keď už viete akým výrusom ste napadnutý. Na stránke www.symantec.com odkaz download, virus removal tools nájdete konrétny názov vírusu stiahnete utilitu a spustíte. Dotyčný vírus je bezpečne vymazaný, v programe sa vytvrí log súbor podľa ktorého si skontrolujete zasiahnuté a následne odvírené súbory.
KRYHA
 

Vyberte región