Koledníci Dobrej noviny začínajú na Štedrý deň vinšovať v rodinách.

24.12.2019 Bratislava

Bratislava 24. decembra (TASR) - Koledníci Dobrej noviny začínajú na Štedrý deň a na sviatok Narodenia Pána (25. 12.) prichádzať do rodín v mestách a obciach po celom Slovensku. Deti a mládež v sprievode dospelých dobrovoľníkov ohlasujú ľuďom radostnú zvesť o narodení Ježiša, spievajú koledy, vinšujú im zdravie a šťastie. Zároveň zbierajú finančné prostriedky na realizáciu projektov pomoci ľuďom v núdzi v afrických krajinách. TASR o tom informoval projektový manažér Jozef Magda z eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré kolednícku akciu organizuje. 

Koledovanie sa uskutočňuje od 24. decembra a potrvá do sviatku Zjavenia Pána - Troch kráľov, ktorý sa slávi 6. januára. "Koledníkov Dobrej noviny spoznáte podľa toho, že budú mať označené pokladničky oficiálnymi nálepkami s označením verejnej zbierky. Za priebeh koledovania v každej farnosti je zodpovedná konkrétna osoba," povedal Magda. Do koledovania je každoročne prihlásených viac ako 1200 miest a obcí na celom Slovensku.

V jubilejnom 25. ročníku s témou Buďme požehnaní(m) predstaví kolednícka akcia Dobrá novina dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. Okrem týchto aktivít podporí Dobrá novina z výťažku zbierky aj ďalšie rozvojové projekty pre ľudí v núdzi v Ugande, Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni, Rwande a Tanzánii.

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1260 mestách a obciach na celom Slovensku. V predchádzajúcom 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23.778 koledníkov v 2512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64.585 rodín. Celkový výnos predstavoval viac ako 1.151.201 eur.  
 

Vyberte región