Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov sa zvýšia

01.01.2020 Bratislava

Bratislava 1. januára (TASR) – Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov sa od 1. januára zvyšujú o desať percent, tak ako to bolo dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Pedagogickí a odborní zamestnanci napríklad v platovej triede štyri pracovnej triedy jeden dosiahnu platovú tarifu vo výške 738,50 eura. V deviatej platovej triede pracovnej triedy dva dosiahne tarifa výšku 1336 eur mesačne.

Od 1. januára sa menia aj platové tarify učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. Tí v platovom stupni jeden s počtom rokov praxe do dvoch v platovej triede šesť zarobia 807,50 eura. Najvyššia suma je v platovom stupni 14 s počtom rokov praxe nad 40 a v platovej triede 11. Suma tam dosahuje výšku 1706 eur.

Účinnosť nariadenia vstupuje do platnosti začiatkom Nového roka z dôvodu plnenia záväzku vyplývajúceho z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020.
 

Vyberte región