PSK môže na štúdium v zahraničí poskytnúť 34 sociálnych štipendií

28.01.2009 Prešov

Prešov 28. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) môže rozhodnúť o pridelení 34 sociálnych štipendií pre žiakov stredných škôl, ktorí chcú absolvovať v školskom roku 2009/2010 jednoročné štúdium v zahraničí.
Hovorkyňa Úradu PSK Veronika Fitzeková informovala dnes TASR, že pre záujemcov je k dispozícii 14 miest na štúdium v angličtine, osem v nemčine, šesť vo francúzštine, štyri v španielčine a po jednom mieste v ruskom a talianskom jazyku. Záujemcovia o tento druh štipendia sa môžu hlásiť na odbore školstva PSK do 2. marca tohto roka.
Ročné sociálne štipendium vo výške 7730 eur (232.874 Sk) je určené pre žiakov 3. ročníkov stredných škôl, 3. alebo 4. ročníkov päťročných bilingválnych škôl, 7. ročníkov osemročných gymnázií alebo 5. ročníka šesťročných gymnázií. Podmienkou jeho získania je štátna príslušnosť žiadateľa k Slovenskej republike, ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni a priemerný školský prospech do 2,0. Po splnení týchto podmienok bude výberová komisia posudzovať sociálne hľadisko a skúmať výšky príjmov v jednotlivých rodinách. Získané štipendium môžu študenti využiť na úhradu nákladov za ubytovanie, stravovanie, nákup kníh, cestovné z miesta bydliska jedenkrát za rok, poistné a vreckové.
Sociálne štipendiá zaviedla vláda SR v minulom roku. Vďaka nim momentálne študuje v zahraničí 37 študentov z Prešovského kraja. \"Podľa informácií, ktoré máme od žiakov alebo ich rodinných príslušníkov, nevyskytli sa v zahraničí žiadne závažné problémy a žiaci sú so svojím študijným pobytom spokojní, \" dodala Fitzeková. V roku 2008 prejavilo o štúdium v zahraničí záujem 172 študentov z regiónu.
 

Vyberte región