V rámci grantového programu Koren(i)e Šariša rozdelia 10.000 eur

07.02.2009 Prešov

Prešov 7. februára (TASR) - Komunitná nadácia Prešov (KNP) rozdelí v tomto roku v rámci druhého ročníka grantového programu Koren(i)e Šariša celkove 10. 000 eur (301. 260 Sk), ktorými plánuje podporiť občianske a ...
Program sa zameriava na projekty udržiavania a budovania historického a kultúrneho dedičstva regiónu a historickej Šarišskej župy.
Cieľom programu Koren(i)e Šariša je obnovovať tradičné hodnoty, zvyky, krajinotvorbu, tradície, kultúrne dedičstvo a jedinečné prejavy tohto svojrázneho regiónu na východe Slovenska. Prostredníctvom svojpomocných projektov má grantový program zároveň podporovať dobrovoľníctvo, komunikáciu a vzájomnú spoluprácu jednotlivých obcí. Maximálna výška podpory na jeden zámer je 1000 eur (30.126 Sk). Žiadatelia by mali svoje projekty odovzdať do 31. marca, následne ich posúdi komisia, ktorá rozhodne o ich úspešnosti. Formuláre potrebné na podávanie žiadostí o finančnú podporu ako aj ďalšie informácie o možnostiach čerpania grantov nájdu záujemcovia na webovej stránke KNP.
\"V minulom roku sme podporili množstvo inovatívnych zámerov, ktoré zviditeľňovali Šariš a približovali domácim aj návštevníkom jeho zaujímavosti. Bolo však aj veľa dobrých nápadov, na ktoré už, žiaľ, nezostali finančné prostriedky, \" zhodnotila pilotný ročník grantového programu riaditeľka nadácie Katarína Minárová. Podľa nej bol práve tento veľký potenciál nápadov, do ktorého sa aktívne zapojili aj malé obce a neformálne skupiny občanov, dôvodom na zachovanie programu. Druhý ročník grantového programu Koren(i)e Šariša organizuje Komunitná nadácia Prešov v spolupráci s akciovou spoločnosťou Pivovary Topvar.
 

Vyberte región