Rezort kultúry: Experti chcú zlepšiť možnosti obnovy hradov

28.02.2020 Bratislava

Bratislava 28. februára (TASR) – Vytvoriť ešte lepší právny rámec a podmienky pre možnosti obnovy hradných zrúcanín je zámerom medzirezortnej iniciatívy pri majetkovom vysporiadaní pozemkov pod týmito národnými kultúrnymi pamiatkami (NKP).

"Od novembra 2019 sa konajú pracovné stretnutia zástupcov Ministerstva kultúry (MK) SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV), Pamiatkového úradu (PÚ) SR a združenia Zachráňme hrady, ktorí sa zaoberajú možnosťami prevodu pozemkov na občianske združenia, intenzívne sa podieľajúce na záchrane pamiatok alebo na obce, v ktorých katastri sa pozostatky hradov nachádzajú," informoval rezort kultúry na svojom webe.

Poukázal na to, že v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) prispieva k záchrane NKP fungujúci program podpory obnovy hradných ruín s pomocou dobrovoľníkov a sezónneho zamestnávania nezamestnaných. "Príkladom sú obnovy ruín, nachádzajúce sa na pozemkoch štátneho podniku Lesy SR, po celom Slovensku – kláštora Katarínka, hradov Tematín, Hrušov, Čierny hrad, Blatnica, Slanec, Zborov či Turňa,“ pripomenulo MK.

Lesníci v týchto prípadoch umožňujú základnú záchranu jednotlivých objektov udelením súhlasu či formou nájmu pre občianske združenia alebo obce. "Ďalšie aktivity projektov záchrany sú však brzdené neusporiadanými vlastníckymi pomermi či rozdrobenosťou pozemkov,“ dodal rezort.

Podľa ministerstva už v rámci pracovných stretnutí, riešiacich uvedenú problematiku, zazneli konkrétne návrhy postupu riešenia úprav interných smerníc agrorezortu, rovnako tak sa identifikovali nevyhnutné zmeny v zákone o lesoch. "Rýchla a kvalitná príprava, ako aj následný proces schvaľovania týchto úprav by mali prispieť k zmene účelu využitia pozemkov s prihliadnutím na trvalé zachovanie NKP rešpektujúc historické reálie, v ktorých vznikli," ozrejmilo MK.

Naznačilo, že uvedené zmeny by sa prvotne realizovali a ich efekt preveril na troch vybraných lokalitách NKP. "Na prípadné problémy sa bude bezodkladne hľadať riešenie ich nápravy a následne sa pristúpi k usporiadaniu ďalších viac než dvadsiatich ruín," dodal rezort.
 

Vyberte región