Plénum odobrilo skrátený režim pri zmenách v OČR a nemocenskom

25.03.2020 Bratislava

Bratislava 25. marca (TASR) - Parlament bude o novele zákona o sociálnom poistení rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. V stredu to odobrilo plénum parlamentu 118 hlasmi, prítomných bolo tiež 118 poslancov. Novela zavádza pandemické ošetrovné (OČR), zmeny sa uskutočnia aj pri vyplatení nemocenského. Tiež prináša zmeny aj pre zamestnávateľov, aby dokázali udržať pracovné miesta.

Na Slovensku bola vyhlásená mimoriadna situácia a núdzový stav v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Vláda sa preto rozhodla prijať prvé opatrenia na pomoc ľuďom zasiahnutým touto krízou. Novela má zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd. Okrem toho je podľa rezortu práce, ktorý novelu predkladá, nevyhnutné posilniť nástroje pracovnoprávnych vzťahov a služieb zamestnanosti, ktoré umožnia zmierniť negatívne vplyvy karanténnych opatrení, najmä čo sa týka zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO. "Ďalšími opatreniami sa sleduje cieľ predchádzať značným hospodárskym škodám, ktoré hrozia štátu. Obmedzením činnosti výrobných prevádzok, poskytovania väčšiny služieb a podobne, sa totiž značne narušil ekonomický mechanizmus v Slovenskej republike," zdôvodňuje vláda skrátené konanie.

Obmedzovaním podnikateľskej činnosti dochádza k zmenšeniu až zastaveniu dosahovania príjmov u mnohých podnikateľských subjektov. "Z týchto dôvodov je nevyhnutné vytvoriť pre zamestnávateľov modifikované nástroje tak, aby sa v čo najväčšej možnej miere predišlo škodám na strane zamestnávateľa so zachovaním základných práv a slobôd zamestnanca. Uvedené opatrenia je nevyhnutné zaviesť čo najskôr, vzhľadom na to, že negatívne dôsledky karanténnych opatrení sa v ekonomickej oblasti znásobujú z týždňa na týždeň," priblížil rezort práce.

Novelou zákona rezort práce navrhuje v prípadoch karanténneho opatrenia a izolácie nariadenej v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ustanoviť vznik nároku zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN). Zároveň sa navrhuje, aby v čase krízovej situácie súvisiacej s novým koronavírusom bola v prípadoch, v ktorých je poistencovi nariadená karanténa alebo izolácia, stanovená výška nemocenského na úrovni 55 % denného vymeriavacieho základu už od prvého dňa DPN.

Vo vzťahu k ošetrovnému v prípade karantény alebo domácej izolácie sa navrhuje predĺžiť obdobie vyplácania dávky ošetrovné v prípade starostlivosti o dieťa do 11 rokov veku alebo do dovŕšenia 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, a to na celé obdobie karantény a izolácie, ako aj na celú dobu uzatvorenia zariadenia. Ošetrovné teda bude poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, nie teda iba za 10 dní.

Novelou sa zároveň upravuje aj zákon o službách zamestnanosti. Cieľom je podpora odstránenia vplyvov tejto krízovej situácie na zamestnanosť a trh práce rozšírením okruhu aktívnych opatrení na trh práce o projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v bezprostrednom období po ich skončení. "Prostredníctvom tohto nástroja tak bude možné realizovať projekty na kompenzáciu zamestnávateľov, respektíve SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe uznesenia ústredného krízového štábu, respektíve tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov," zdôvodňuje rezort práce.
 

Vyberte región