FAŠIANGY A KRSTINY NA CEMJATE

20.02.2009 Prešov

Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Je to čas tanca, spevu, hodovania a zábavy.
Aj v Zariadení pre seniorov na Cemjate sme v tomto duchu pripravili Fašiangovú zábavu dňa 18.02.2009, na ktorú sa klienti zariadenia veľmi tešili.
Tradičné fašiangové šišky, guľáš či dobré vínko dopĺňali kulisu celého radu prekvapení, ktoré boli pre klientov pripravené.
V úvode vystúpili „naši klienti“ - členovia spevácko-dramatického krúžku, ktorí cigánskym tancom milo prekvapili svojich kamarátov. Ďalším v poradí z prekvapení bolo humorné pásmo členov súboru seniorov ROZKVET, ktorí spolu s hudobnou skupinou PREBUDENÁ MLADOSŤ nám hrali do tanca počas celej zábavy.
Hosť programu - klienti DSS v Ličartovciach nám ukázali svoje umenie v podobe scénok orientovaných na tradície fašiangov a Veľkej noci.
V jednej z posledných prestávok medzi tanečnými kolami prišli „tri sudičky“, aby spolu s krstnou mamou – pani riaditeľkou zariadenia slávnostne pokrstili nášho novorodenca „CEMJATSKÝ PRAMEŇ“ – časopis pre mládež Cemjaty nad 60 rokov.
No a akáže by to bola zábava bez vyhlásenia tomboly ? Dvadsiatim klientom šťastena rozdelila krásne a hodnotné ceny.
Spokojnosť na tvárach našich klientov je najväčším poďakovaním pre zamestnancov zariadenia a to nás ženie dopredu k neustálemu skvalitňovaniu poskytovania sociálnych služieb.

Mgr. Vladislav Varga - úsek sociálnej práce
 

Vyberte región