Skupina poslancov chce zasadnutie skôr, podľa Prešova termín platí

07.04.2020 Prešov

Prešov 7. apríla (TASR) – Skupina 12 poslancov prešovského mestského zastupiteľstva (MsZ) žiada primátorku Andreu Turčanovú o zvolanie takzvaného mimoriadneho zasadnutia na 16. apríla. Podľa nich by sa na ňom malo diskutovať o opatreniach a aktuálnej situácii v meste Prešov vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s novým koronavírusom. TASR o tom informoval poslanec František Oľha. Žiadosť v utorok doručili do podateľne mestského úradu. Podľa vedenia radnice naďalej platí plánovaný termín konania MsZ, a to 22. apríl.

Päťčlenný poslanecký klub Nezávislí kandidáti, Spolu – občianska demokracia a Šanca zároveň chce, aby na MsZ boli prijaté opatrenia na vytvorenie finančného balíka, z ktorého by boli kryté straty. Opatreniami by sa podľa nich mali okrem iného vytvoriť aj rezervy na financovanie zvýšených potrieb v oblasti sociálnych služieb mesta Prešov.

Ako predseda poslaneckého klubu Oľha spresnil, okrem iného by primátorka mala pripraviť návrh rozpočtového opatrenia, pozastaviť prípravu najmenej významných projektov, a aby to platilo aj pre obchodné spoločnosti, ktorých jediným vlastníkom je mesto. „Tiež žiadame o zabezpečenie, aby manažmenty obchodných spoločností mesta, príspevkovej organizácie mesta a rozpočtových organizácií mesta zabezpečili pre momentálne nevyužitých svojich zamestnancov náhradnú náplň práce, prinajmenšom na zveľaďovaní majetku mesta, na ktorú doposiaľ neboli personálne kapacity alebo finančné krytie,“ uvádza klub vo výzve. Pripomína, že tak ako iné samosprávy, aj Prešov čaká pre situáciu okolo nového koronavírusu prepad príjmov.

Podľa vyjadrenia prešovskej radnice termín zasadnutia MsZ, ktoré je naplánované na 22. apríla, naďalej platí. „Mesto Prešov bude postupovať v zmysle platného rokovacieho poriadku mesta Prešov a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove,“ uvádza s tým, že rokovať budú najmä o aktuálnej situácii a opatreniach v súvislosti s ochorením COVID-19 a len o nevyhnutných bodoch, ktoré neznesú odklad. „Mesto Prešov sa od začiatku mimoriadnej situácie zaoberá konkrétnymi opatreniami, aj tými, ktoré sú uvedené v predloženom poslaneckom návrhu, priebežne ich uvádza do praxe a má pripravené aj vlastné varianty riešení,“ reagoval hovorca mesta Vladimír Tomek.
 

Vyberte región