Štatistici: Saldo zahraničného obchodu bolo vo februári 2020 aktívne

09.04.2020 Bratislava

Bratislava 9. apríla (TASR) - Vo februári 2020 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,601 miliardy eur, pri medziročnom poklese o 1,1 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 2,1 % na 6,528 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 73 miliónov eur, teda bolo o 208,6 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Za január a február 2020 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku znížil celkový vývoz tovaru o 1,5 % na 13,204 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 0,8 % na 13,078 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 126,4 milióna eur, teda bolo o 306,7 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári a februári 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesol o 0,1 %, z celkového vývozu tvoril podiel 79,4 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66,9 %, medziročne vzrástol o 4,6 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári a februári 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesol o 6,6 %, z celkového vývozu tvoril podiel 20,6 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 33,1 %, medziročne klesol o 6,2 %.

Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 63,1 % na celkovom vývoze a 50,5 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov dosiahol vo februári 2020 celkový vývoz tovaru hodnotu 6,822 miliardy eur, pri medziročnom raste o 0,3 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 0,2 % na 6,620 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne na úrovni 201,3 milióna eur, teda bolo o 32,5 milióna eur vyššie ako vo februári 2019.

Priemyselná produkcia vo februári 2020 medziročne klesla o 1,5 %


Priemyselná produkcia, po raste v predchádzajúcom mesiaci, vo februári 2020 medziročne znovu klesla o 1,5 %. Vývoj ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 3 % a rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,8 % a v ťažbe a dobývaní o 17,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia vo februári 2020 oproti januáru 2020 znížila o 0,7 %.

Od začiatku roka 2020 klesla priemyselná produkcia medziročne o 0,5 %, v tom v priemyselnej výrobe o 1,8 %. Produkcia vzrástla v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,7 % a v ťažbe a dobývaní o 17,3 %.

Ceny pohonných látok sa v 14. týždni znížili


Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 14. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 13. týždni 2020 ovplyvnili nižšie ceny 95-oktánového a 98-oktánového benzínu, skvapalneného plynu (LPG), motorovej nafty a stlačeného plynu (CNG). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V 14. týždni 2020 v porovnaní s 13. týždňom 2020 sa znížili ceny 95-oktánového benzínu o 0,020 eura alebo o 1,73 % na 1,136 eura, 98- oktánového benzínu o 0,012 eura alebo o 0,90 % na 1,318 eura, LPG o 0,012 eura alebo o 2,19 % na 0,536 eura, motorovej nafty o 0,010 eura alebo o 0,93 % na 1,070 eura a CNG o 0,059 eura alebo o 4,92 % na 1,139 eura.

Stavebná produkcia vo februári 2020 rástla druhý mesiac po sebe


Stavebná produkcia vo februári tohto roka rástla už druhý mesiac po sebe. Informoval o tom vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Medziročne sa zvýšila o 7,6 %, teda na 352,4 milióna eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola februárová stavebná produkcia o 1,3 % vyššia ako v januári.

Produkcia stavebných firiem v tuzemsku sa vo februári medziročne zvýšila o 4,9 % a dosiahla tak úroveň 323,3 milióna eur. Vývoj tuzemskej produkcie podľa ŠÚ SR ovplyvnilo medziročné zvýšenie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií (o 4,1 %) a opráv a údržby (o 5 %). Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí sa medziročne zvýšila o 50,6 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 8,2 %.

Väčšinu februárovej stavebnej produkcie (70,4 %) tvorila nová výstavba, vrátane modernizácií a rekonštrukcií. Podiel prác na opravách a údržbe tvoril 27,1 %. Z pohľadu výrobného zamerania sa zvýšila výstavba na budovách (o 7,7 %). Znížili sa však práce na inžinierskych stavbách, a to o tri percentá. Z celkového objemu tuzemskej produkcie tvorili 24,3 %.

Za prvé dva mesiace tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa stavebná produkcia zvýšila o 7,2 %, dosiahla tak objem 663,1 milióna eur.

Produkcia realizovaná v tuzemsku vzrástla o 5,3 % na 611,2 mil. eur. Zvýšil sa objem stavebných prác na opravách a údržbe o 6,2 % a dosiahol tak úroveň 171,8 milióna eur. Práce na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, sa zvýšili o 3,9 %, teda na úroveň 422,7 mil. eur. Produkcia v zahraničí sa zvýšila o 37,8 %.

Znížil sa však podiel novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, v štruktúre tuzemskej produkcie, a to na 69,2 %. Práce na opravách a údržbe tvorili 28,1-percentný podiel.
 

Vyberte región