Dokedy je možné podať prihlášky na osemročné gymnáziá a stredné školy?

07.05.2020 Bratislava

Bratislava 6. mája (TASR) – Prihlášky na osemročné gymnáziá a stredné školy je možné podať do 15. mája. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

V zmysle školského zákona je gymnázium s osemročným programom strednou školou. Preto pre neho platí termín podania prihlášky 15. máj, rovnako ako aj pre ostatné stredné školy.

Rodičia žiakov mohli do 28. februára podať najviac dve prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. "Do 15. mája môžu podať dve štandardné prihlášky na vzdelávanie na strednej škole, pokiaľ tak ešte neurobili. Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája do 30. júna," uviedol rezort školstva.

Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa uskutoční od 15. do 30. júna.
 

Vyberte región