V Prešove vzniklo občianske združenie na rozvoj partnerstva s Remscheidom

26.08.2004 Celý región

Na prezentáciu malých a stredných podnikateľov, na propagáciu turistických možností a na pomoc opusteným deťom sa zameria v prvej fáze činnosti občianske zdr...
Na prezentáciu malých a stredných podnikateľov, na propagáciu turistických možností a na pomoc opusteným deťom sa zameria v prvej fáze činnosti občianske združenie (OZ) Partnerstvá miest Prešov - Remscheid (NSR). Chce zlepšiť a zefektívniť vzťah oboch miest začatý dohodou v roku 1989.

OZ s možnosťou voľného členstva právnických a fyzických osôb zaregistrovali na Ministerstve vnútra SR 19. júla t. r. a v utorok 24. augusta sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie členov. Za predsedníčku OZ zvolili mestskú poslankyňu Martu Kollárovú. Tá na tlačovej konferencii 25. augusta v Prešove konštatovala, že kým v prostredí SR ide o nezvyčajnú aktivitu, v Remscheide je akákoľvek spolková činnosť bežným prejavom občianskej spoločnosti. V ďalšom období chce OZ realizovať o. i. projektu Domu Remscheidu v Prešove či výmenné tábory úspešných žiakov škôl. Svoju činnosť chce financovať aj získaním prostriedkov projektových grantov.
V Remscheide existuje zrkadlová podoba spolku od januára 2003. Spolu chcú vytvoriť jednu stránku na internete. Medzi Prešovom a mestom v spolkovej krajine severné Porýnie - Vestfálsko je vzdialenosť okolo 1400 kilometrov. Kollárová si však myslí, že je to malá vzdialenosť na to, aby napríklad z Remscheidu, ktorý vlani navštívila v rámci mestskej delegácie, preniesla do Prešova prostredníctvom OZ tradíciu čistoty a poriadku na verejných priestranstvách.

(jj)
 

Vyberte región