Júlová povodeň v Prešovskom kraji spôsobila škody za vyše 230 miliónov korún

26.08.2004 Celý región

Škody v objeme vyše 230 miliónov korún spôsobila povodeň na území Prešovského kraja v závere júla t. r. Ide o sumár z hlásení deviatich obvodov regiónu. Info...
Škody v objeme vyše 230 miliónov korún spôsobila povodeň na území Prešovského kraja v závere júla t. r. Ide o sumár z hlásení deviatich obvodov regiónu. Informoval o tom na tlačovej konferencii 23. augusta v Prešove prednosta tunajšieho krajského úradu a predseda krajskej povodňovej komisie Jozef Polačko.
Na záchranné práce bolo vynaložených vyše 20 miliónov korún.

Povodeň postihla 227 obcí a miest s 8376 obyvateľmi, zaplavila 4104 domov alebo ich pivničné priestory, zničila z nich 14 a poškodila 134. Počas kritických chvíľ evakuovali dočasne 1175 osôb. Polačko zvýraznil, že uvedená suma je \"len v oblasti majetku obcí, štátnych orgánov na regionálnej úrovni, nepočítajúc do toho škody na povodiach, škody na lesoch, škody na poľnohospodárskej produkcii a podobne\". Na záchranných a likvidačných prácach sa zúčastnilo 17 807 ľudí, prevažne príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR.
Do konca novembra majú povodňové komisie vo všetkých deviatich obvodoch kraja vyhodnotiť skúsenosti zo svojej činnosti a navrhnúť opatrenia na odstránenie kritických miest. Prednosta priznal, že evidujú prípady nadhodnotenia škôd zo strany starostov niektorých obcí. Komisie si v boji s povodňou poradili samé, jedine na čerpanie vody zo studní potrebovali pomoc z iných krajov SR. Evidované problémy s čistením vodných tokov sú podľa Polačka aj dôsledkom nedoriešených vlastníckych vzťahov.
Polačko informoval aj o tom, že krajská povodňová komisia na svojom zasadaní 23. augusta zrušila druhý stupeň povodňovej aktivity na toku rieky Topľa a na vodnom diele Veľká Domaša.
(jj)
 

Vyberte región