Mesto Prešov otvorí od začiatku júna všetky materské a základné školy

28.05.2020 Prešov

Prešov 27. mája (TASR) – Mesto Prešov otvorí v súlade s rozhodnutím rezortu školstva v pondelok 1. júna všetky materské školy (MŠ), základné školy (ZŠ) a školské kluby detí vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. MŠ prijmú však pre protiepidemické opatrenia len časť detí z celkového počtu, ktoré ich navštevujú. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.

"Prevádzkový čas všetkých škôl je stanovený od 7.00 h do 16.00 h, maximálne deväť hodín denne. Prevádzka sa bude uskutočňovať za dodržiavania prísnych hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel v záujme ochrany žiakov a zamestnancov škôl," uviedol Tomek.

Jednotlivé MŠ a ZŠ v uplynulých dňoch zisťovali záujem zo strany rodičov o nástup detí do škôl k 1. júnu, pretože účasť žiakov na vyučovaní v základných školách bude dobrovoľná.

"Do 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta má nastúpiť od prvého júnového týždňa 2546 žiakov z celkového počtu 4050 žiakov, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú prvý až piaty ročník. V jednotlivých triedach môže byť maximálne 20 detí, tento počet platí aj pre školské kluby detí. Kapacity škôl nám však umožňujú pokryť dopyt zo strany rodičov, keďže máme k dispozícii aj triedy žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Pre žiakov uvedených vyšších ročníkov bude pokračovať vyučovací proces formou dištančného vzdelávania," povedal Tomek.

Z celkového počtu 2538 škôlkarov 19 MŠ prijme od začiatku júna z kapacitných dôvodov len 1196 detí. V každej z nich totiž platí, že v jednej skupine môže byť maximálne 15 detí. Vzhľadom na kapacitné, personálne a priestorové možnosti budú do MŠ prednostne umiestnené deti rodičov zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl SR, predavačiek, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

"Ďalej to budú deti, ktoré od 1. septembra 2020 začínajú plniť povinnú školskú dochádzku, deti rodičov, ktorí musia chodiť do práce, a deti samoživiteľov," skonštatoval Tomek.

Uvedené počty detí a žiakov, ktorí budú od začiatku júna navštevovať jednotlivé školy, sú podľa Tomeka iba predbežné a počas mesiaca jún sa môžu meniť.

"V prípade, že u niektorého z detí vznikne podozrenie alebo sa objavia príznaky ochorenia COVID-19, zamestnanci školy budú situáciu bezodkladne riešiť izoláciou dieťaťa a budú kontaktovať jeho rodiča alebo zákonného zástupcu. Túto skutočnosť taktiež oznámia Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Prešove a zriaďovateľovi školy," vysvetlil Tomek.

Všetky mestské MŠ budú fungovať aj počas letných prázdnin, pričom každá z nich bude otvorená štyri týždne. Posledný augustový týždeň budú otvorené všetky škôlky s výnimkou tých, kde sa uskutočňuje rekonštrukcia. Podrobný harmonogram prevádzky materských škôl bude zverejnený počas mesiaca jún.
 

Vyberte región