Za terasy v Medzilaborciach zaplatia majitelia euro za celú sezónu

29.05.2020 Medzilaborce

Medzilaborce 29. mája (TASR) – Cieľom piatkového stretnutia poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) v Medzilaborciach bolo zmierniť ekonomické dosahy pandémie nového koronavírusu na prevádzkovateľov verejného stravovania a občerstvenia. Vyplýva to z programu MsZ, na ktorom sa poslanci okrem tohto bodu venovali len diskusii a interpeláciám.

Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorý medzilaborskí poslanci v piatok schválili, určuje výšku dane za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia sezónnej letnej terasy na jedno euro za sezónu. Prijatý dokument je účinný od 15. dňa odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Ako pre TASR potvrdil Miroslav Varchola z referátu daní a poplatkov medzilaborského mestského úradu, v meste s približne 6500 obyvateľmi sa nachádza päť prevádzkovateľov takýchto gastroprevádzok.
 

Vyberte región