Opatrenia v prešovských školách budú platiť aj pre rodičov

31.05.2020 Prešov

Prešov 31. mája (TASR) - Po desiatich týždňoch otvorí v pondelok (1. 6.) svoje brány v Prešove 19 materských a 12 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Pre všetky školy platí, že pre nový koronavírus musia dodržiavať prísne hygienické, epidemiologické a bezpečnostné pravidlá. Viaceré z nich sa vzťahujú aj na rodičov, ktorí svoje dieťa privedú do školy, respektíve pred budovu. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.

"Do priestorov ZŠ rodičia alebo zákonní zástupcovia detí nebudú mať prístup. Dieťa môžu odprevadiť len pred vchod do budovy. Okrem toho sa od rodičov vyžaduje dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, ako je nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov a dezinfekcia rúk," uviedol Tomek s tým, že musia pre svoje dieťa zabezpečiť každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

Rovnako musia podľa Tomeka predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Musia tiež bezodkladne príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy informovať v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19.

Rodičia detí z materských škôl (MŠ) môžu vstupovať do budovy spolu so svojimi deťmi na maximálne desať minút.

"Vodiť a vyberať dieťa môže iba osoba žijúca s ním v jednej domácnosti – rodič, zákonný zástupca. V prípade, ak touto osobou bude súrodenec, musí byť starší ako desať rokov. Dieťa do materskej školy je možné sprevádzať a vyberať iba jednou osobou," povedal Tomek s tým, že rodičia i deti musia mať rúška, dodržiavať odstup a dezinfikovať si ruky.

Rodičia musia tiež zabezpečiť dieťaťu rezervné rúško a dať ho do skrinky, aby bolo dostupné v prípade potreby. Dieťa odovzdajú výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.

"Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomne musia rodičia predložiť vyhlásenie o tom, že dieťa ani nikto z rodiny nemá príznaky prenosného ochorenia. Rovnako, že v priebehu ostatného mesiaca ani neprišiel do styku s osobou, ktorá trpela prenosným ochorením a nemá nariadené karanténne opatrenie," skonštatoval Tomek s tým, že rodičia musia zároveň rešpektovať pravidlá nosenia hračiek do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, bezodkladne musia rodičia o tejto situácii informovať príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Rovnako sú povinní nahlásiť, ak dieťaťu nariadili karanténu. Dieťa je vtedy zo školy vylúčené.
 

Vyberte región