Vnútorná betonáž v tuneli Prešov je hotová

12.06.2020 Prešov

Bratislava 12. júna (TASR) – V rámci výstavby tunela Prešov bol splnený ďalší míľnik. Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), sekundárne ostenie tunela, ktoré predstavuje jeho finálnu železobetónovú úpravu, je ukončené. Dvojkilometrový tunel je súčasťou diaľničného obchvatu Prešova.

Aktuálne sa v tuneli realizujú práce na položení obrubníkov a štrbinových žľabov, počas jesene sa začne s betonážou vozovky v tuneli. "Výstavbu tunela má pod palcom 135 pracovníkov, celkovo na stavbe diaľničného úseku D1 Prešov, západ - Prešov, juh pracuje denne vyše 600 ľudí," priblížila vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

Primárne ostenie bolo podľa diaľničiarov realizované ihneď po razení. Na výstuž sa nastriekal betón a takýmto spôsobom sa dočasne, na niekoľko týždňov, zabezpečila stabilita výrubu. Ako definitívna úprava sa buduje sekundárne ostenie. Spoločne s hydroizolačnou vložkou sa zaistí ochrana pred pôsobením vody po celú životnosť tunela. "Vďaka rýchlejšiemu postupu razenia bolo možné začať práce na sekundárnom ostení s dvojmesačným predstihom," ozrejmila Žgravčáková.

Tunel Prešov bude dlhý 2244 metrov, dvojrúrový s jednosmernou premávkou v každej rúre. Jeho súčasťou budú dva núdzové zálivy a osem priečnych prepojení. Navrhovaná rýchlosť v tuneli je 100 kilometrov za hodinu.

Diaľničiari podotkli, že okrem prác na tuneli Prešov napredujú aj práce na mostoch. Budujú sa podperné skruže mostoviek, betónujú sa nosné konštrukcie mostov a piliere. Zmluvné ukončenie výstavby D1 Prešov, západ - Prešov, juh je naplánované na leto 2021.

Funkciou 7,87 kilometra dlhého diaľničného úseku D1 Prešov, západ - Prešov, juh má byť zaistenie bezpečného, kapacitného a rýchleho cestného napojenia s najvyššou úrovňou komfortu. Ako dodala NDS, aktuálne celý objem dopravy prechádza po cestách mesta Prešov, čo so sebou prináša negatívne vplyvy na život obyvateľov aj životné prostredie.
 

Vyberte región