Skrátenie dane a poistného, policajné akcie, horel Peugeot, poškodili tank

30.08.2004 Celý región

Skrátenie dane a poistného:\r\nDňa 26.8.2004 vzniesol vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Humenné obvinenie pre trestný čin skrátenia dane a poistného a trestný čin neodve...
Skrátenie dane a poistného:
Dňa 26.8.2004 vzniesol vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Humenné obvinenie pre trestný čin skrátenia dane a poistného a trestný čin neodvedenia dane a poistného 43-ročnému súkromnému podnikateľovi z obce Kochanovce, okr. Humenné.

Obvinený ako zodpovedný pracovník vystupujúci za istý daňový subjekt v Humennom v daňových priznaniach dane z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2000 predložil daňové doklady od rôznych dodávateľov za rôzne tovary, ktoré nimi neboli vystavené, čím tak skrátil daň vo výške 2.484.378, -Sk ku škode Daňového úradu Humenné. Ďalej ako zodpovedný pracovník v daňových priznaniach dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2000 až december 2002, neoprávnene uplatnil nárok na vrátenie dane tým, že v účtovných dokladoch v predmete svojej podnikateľskej činnosti predložil daňové doklady od rôznych dodávateľov za rôzne tovary, ktoré nimi neboli vystavené, čím pre Daňový úrad Humenné spôsobil škodu vo výške 1.413.940, -Sk. Obvinený súkromný podnikateľ je stíhaný na slobode. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Humenné.

Požiar os. mot. vozidla:
Dňa 27.8.2004 o 02.31 hod. oznámil na linku 158 OR PZ Poprad 46-ročný muž z Popradu požiar os. mot. vozidla pred jedným z obytných blokov v Poprade. Bolo zistené že ide o motorové vozidlo zn. PEUGEOT 206, EČV PP, na ktorom došlo k obhoreniu prednej časti motorového priestoru vozidla a jeho interiéru. Pre 52-ročnú majiteľku vozidla z Popradu vznikla škoda 300 000, - Sk. Pri požiari došlo v dôsledku teploty k poškodeniu vedľa zaparkovaného os. mot. vozidla zn. TOYOTA YARIS, EČV PP, obhoreniu laku na ľavej zadnej časti vozidla, zadnom nárazníku a rozbitiu koncového ľavého svetla. Poškodením pre majiteľa vozidla z Popradu vznikla škoda 60 000. - Sk. Požiar bol uhasený príslušníkmi OR HaZZ Poprad, K zraneniu osôb nedošlo. Na mieste činu boli prítomní experti KEÚ PZ v Košiciach, ktorí ako príčinu požiaru určili úmyselné zavinenie cudzou osobou. Ďalšie okolnosti vzniku požiaru sú predmetom vyšetrovania. Policajný orgán odd. skrát. vyšetrovania ÚJKP OR PZ Poprad začal trestné stíhanie pre poškodzovanie cudzej veci. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.

Poškodzovanie cudzej veci:
Dňa 27.8.2004 o 10.20 hod. oznámil na OO PZ Svidník vedúci muzeálneho oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku, poškodenie kanónu hlavne tanku T 34 pochádzajúceho z II. svetovej vojny, nachádzajúci sa v prírodnom múzeu v lokalite „ Údolie smrti“ v katastri obce Kružľová, okr. Svidník. Bolo zistené, že v dobe od polovice mesiaca jún 2004 do 09.30 hod. dňa 27.8.2004 bola vložená do ústia kanónu neznáma výbušná látka v množstve cca. 0,5 kg, ktorá bola následne iniciovaná, čím došlo k poškodeniu ústia hlavne v dĺžke 29,7 cm rozštepom a deformáciou ocele. Poškodením hlavne tanku pre Vojenské historické múzeum Svidník vznikla škoda 125.000, - Sk. Na mieste činu boli prítomní experti KEÚ PZ v Košiciach, ktorí zaistili stopy za účelom určenia druhu a množstva výbušnej látky. Policajný orgán odd. skrát. vyšetrovania ÚJKP OR PZ Bardejov začal trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovanie cudzej veci. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Bardejov.

Útok na verejného činiteľa, zadržanie:
Dňa 28.8.2004 vzniesol vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Vranov nad Topľou obvinenie pre trestný čin útoku na verejného činiteľa 21-ročnému mužovi z obce Nižný Hrušov, okr. Vranov nad Topľou. Dňa 28.8.2004 o 03.30 hod. obvinený jazdil osobným mot. vozidlom zn. RENAULT MEGANE, EČV MI, po Vranove nad Topľou, kde pri obchodnom dome Billa bol zastavovaný pokynom policajta ODI OR PZ Vranov nad Topľou, na výzvu nereagoval a na službukonajúceho policajta bezohľadnou jazdou nasmeroval mot. vozidlo. Po tomto obvinený pokračoval v bezohľadnej jazde a vo Vranove nad Topľou, časti Čemerne bol opätovne pokynom príslušníka ODI OR PZ Vranov nad Topľou vyzvaný zastaviť mot. vozidlo, na výzvu nereagoval a taktiež donútil vozidlom ustúpiť policajtovi zo stredu jazdného pruhu na okraj vozovky. K zraneniu policajtov nedošlo. Obvinený bol dňa 28.8.2004 o 16.30 hod. zadržaný a bol spracovaný návrh na jeho vzatie do väzby. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Vranov nad Topľou.

Policajná akcia:
Dňa 28.8.2004 v čase od 01.00 do 05.00 hod. bola vykonaná na území Prešovského kraja špeciálna celoslovenská kontrola zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov vodičmi vozidiel pred alebo počas jazdy a používania bezpečnostných pasov. Do akcie bolo zapojených celkom 66 policajtov, z toho 20 z dopravnej a 46 z poriadkovej polície. Počas akcie bolo zistených 97 dopravných priestupkov, za 62 z nich boli uložené blokové pokuty v celkovej sume 36 500. - Sk, 16 bolo riešených dohováraním a 19 bolo oznámených na správne konanie. Bolo zistených 15 prípadov požitia alkoholických nápojov vodičmi, bolo zadržaných 15 vodičských preukazov a 3 OEV.

Lúpež:
Dňa 28.8.2004 o 14.30 hod. oznámil na OO PZ Prešov – sever 21-ročný Prešovčan, že dňa 28.8.2004 o 00.30 hod. bol lúpežne prepadnutý troma neznámymi páchateľmi na chodbe pred barom zv. MALIBU, ktorý sa nachádza v budove kultúrneho domu v obci Široké, okr. Prešov. Vyšetrovaním bolo zistené, že páchatelia ho násilím vytiahli pred vchod do budovy, jeden z nich žiadal peniaze, ktoré im poškodený odmietol dať, strhol mu zo šnúrky na krku mobilný telefón zn. SONY ERICSSON. Po tomto ho jeden z páchateľov udrel päsťou do tváre a podrazil nohy následkom čoho spadol na zem, kde ho začali všetci traja kopať do hrudníka a hlavy, čím mu spôsobili zranenia s dobou liečenia a PN najmenej 14 dní. Poškodili mu dioptrické héliové okuliare, ukradli mu hodinky a z vrecka nohavíc ukradli hotovosť 2 300. -Sk. Páchatelia svojím konaním spôsobili poškodenému celkovú škodu vo výške 22 400, -Sk. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Prešov.

Policajná akcia:
V dňoch 27.8. až 29.8.2004 sa uskutočnil v Bardejove 33. ročník Bardejovského jarmoku. Za účelom zabezpečenia kľudu, verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky boli vykonané bezpečnostné opatrenia, do ktorých bolo celkom nasadených 124 policajtov. Počas bezpečnostných opatrení bolo zistených 8 tr. činov, z toho 7 tr. činov krádeže a 1 tr. čin ublíženia na zdraví a 6 priestupkov, z toho 5 proti majetku a 1 proti občianskemu spolunažívaniu.
 

Vyberte región