Projekt Počítače pre školy štartuje nový školský rok súťažou pre žiakov a štu

30.08.2004 Celý región

(Bratislava, 30. augusta 2004) – Spoločnosť Slovak Telecom v rámci projektu Počítače pre školy vyhlasuje verejnú súťaž eČasopis 2004. Súťaž je určená p...
(Bratislava, 30. augusta 2004) – Spoločnosť Slovak Telecom v rámci projektu Počítače pre školy vyhlasuje verejnú súťaž eČasopis 2004. Súťaž je určená pre všetky školské online časopisy na všetkých základných a stredných školách na Slovensku.

Cieľom súťaže, ktorá bude trvať v termíne od 1. septembra do 26. novembra 2004, je spropagovať široké možnosti využitia internetu na štúdium aj zábavu a podporovať budovanie webových stránok škôl so zaujímavým a pútavým obsahom. Zároveň je snahou podporiť existujúce tradície na školách a nájsť im novú modernú online podobu.

Svoj školský časopis v elektronickej podobe môže do súťaže, počas jej celej doby trvania, prihlásiť každá základná a stredná škola na Slovensku prostredníctvom internetovej stránky www.ecasopis.sk. Pre prihlásenie je potrebné vyplnenie elektronického registračného formulára, pričom každá škola môže prihlásiť len jeden školský online časopis.

Súťaž eČasopis 2004 je rozdelená do dvoch kategórií: Najlepší eČasopis 2004 a Najpopulárnejší eČasopis 2004. Najlepší eČasopis 2004 bude vyhodnotený odbornou porotou po skončení súťaže. Každý elektronický časopis v tejto súťaži bude bodovo hodnotený podľa štyroch kritérií: obsah, grafické stvárnenie, štruktúra a kreativita. V tejto kategórii budú vyhodnotené tri najlepšie elektronické časopisy. Hlavnou cenou pre školu, z ktorej bol víťazný ečasopis do súťaže prihlásený, je ďalšia počítačová učebňa z projektu Počítače pre školy a finančná odmena vo výške 20 000 Sk pre skvalitnenie materiálového zázemia redakcie. Školy, ktorých časopisy sa umiestnia celkovo na druhom a treťom mieste, získajú finančný príspevok na skvalitnenie materiálového zázemia redakcie v hodnote 15 000 Sk, respektíve 10 000 Sk. O výsledkoch v kategórii Najpopulárnejší eČasopis 2004 rozhodnú návštevníci internetovej stránky www.ecasopis.sk. Prostredníctvom internetového hlasovania bude možné priebežne hodnotiť každý prihlásený časopis na bodovej stupnici od 1 – 5 bodov. Možnosť hlasovania sa končí 26. novembra 2004 o 23,59 hod. Škola, ktorá získa najväčší počet bodov, získa finančnú odmenu 5 000 Sk.

„ Súťaž eČasopis 2004 je jeden zo spôsobov, ako motivovať mladú generáciu k aktívnej práci na počítači a na internete. Súťaž môže zároveň podchytiť existujúce aktivity na školách a dať im novú podobu. Rovnako ponúka možnosť posilniť spoluprácu medzi školami a regionálnymi médiami a zviditeľniť nový fenomén v mediálnej komunikácii - online žunalistiku, “ uviedol viceprezident pre korporátnu komunikáciu spoločnosti Slovak Telecom, Ján Kondáš.

Bližie informácie u súťaži eČasopis 2004 a jej pravidlá budú uverejnené na internetovej stránke www.ecasopis.sk od 1. septembra 2004. Na stránke budú okrem ďalších zaujímavých informácií o súťaži dostupné všetky prihlásené internetové časopisy škôl na Slovensku.

Vďaka projektu Počítače pre školy bude do konca roka 2004 v každej základnej a strednej škole na Slovensku vytvorená počítačová učebňa s prístupom na internet. Priemerným počtom počítačov na jedného žiaka sa takto priblížime k stavu internetizácie a informatizácie vzdelávania v krajinách Európskej únie. Teraz záleží na školách, ako tieto podmienky dokážu využiť v prospech svojich študentov a nadšencov moderných technológií. K 24. augustu 2004 už boli počítače nainštalované v 83 % škôl a pripojenie do internetu má 80% škôl.
 

Vyberte región