Policajná akcia, nepovolené ozbrojovanie, lúpež, falošné Eurá, smrť v Tatrách

03.09.2004 Celý región

Policajná akcia:\r\nV rámci opatrení na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a pozitívne ovplyvnenie vývoja dopravnej nehodovosti na území Sloven...
Policajná akcia:
V rámci opatrení na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a pozitívne ovplyvnenie vývoja dopravnej nehodovosti na území Slovenskej republiky počas letnej turistickej sezóny 2004 bola dňa 2.9.2004 v čase od 07.00 do 11.00 hod. na území Prešovského kraja vykonaná policajná akcia zameraná na ochranu školskej mládeže na cestách priľahlých k školám a v ich blízkosti. Do akcie bolo zapojených celkom 71 policajtov.

Bolo zistených 166 priestupkov na úseku dopravy, z ktorých bolo 91 riešených v blokovom konaní na sumu 59 200. - Sk, 71 bolo vybavených dohováraním a 4 boli oznámené na ODI. Zadržaných bolo 6 osvedčení o evidencii vozidla, zistený 1 trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Nedovolené ozbrojovanie:
Dňa 2.9.2004 o 11.00 hod. oznámil na OO PZ Levoča 24-ročný občan z Levoče, že pri upratovaní garáže našiel v skrini v dvoch kartónových krabiciach 3 ks protilietadlových nábojov, 2 ks nábojov do vložnej hlavne, 1 ks zásobník zn. Špagin, 4 ks delostreleckých mín, 8 ks ručných granátov, 2 ks delostrelecké protipancierove granáty, 2 ks granáty do granátometu, 12 ks nábojov do guľometu, 1 ks dymovnice, 1 ks slzotvornej rozbušky a 1 ks svetlice. Podľa jeho vyjadrenia uvedenú muníciu pravdepodobne tam dal jeho nebohý otec. Muníciu prevzal pyrotechnik Odboru poriadkovej polície KR PZ Prešov k ďalšej expertíze. Vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Poprad začal trestné stíhanie pre trestný čin nedovoleného ozbrojovania. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.

Lúpež:
Dňa 1.9.2004 o 16.35 hod. oznámil na OO PZ Stropkov 45-ročný muž zo Stropkova, že dňa 31.8.2004 o 23.30 hod. na Hviezdoslavovej ulici v Stropkove, bol lúpežne prepadnutý neznámym páchateľom. Bolo zistené, že páchateľ ho fyzicky napadol nezisteným predmetom, ktorým ho zozadu udrel dvakrát po hlave a ukradol mu peňaženku s hotovosťou 600. - Sk, cigarety zn. MARS, zapaľovač a mobilný telefón zn. NOKIA, čím mu bola spôsobená celková škoda vo výške 7 700. - Sk. Poškodený utrpel zranenie s dobou liečenia a PN 5 dní. Vyšetruje ÚJKP OR PZ v Bardejove.

Výskyt falzifikátu:
Dňa 2.9.2004 o 09.15 hod. oznámila na OO PZ Levoča 25-ročná pracovníčka UNI Banky a.s. Bratislava, zastupiteľstvo Levoča, že dňa 23.8.2004 predložila pracovníčka zmenárne penziónu zv. „ U leva“ v Levoči, bankovku nominálnej hodnoty 50. - EURO, ktorá vykazovala znaky nepravosti. Pracovníčka zmenárne nevedela uviesť, kto predložil bankovku na výmenu. Bankovka bola zaistená a zaslaná na expertízne skúmanie do skúšobne platidiel NBS Bratislava. Vykonanou expertízou sa potvrdilo, že ide o falzifikát uvedenej bankovky. Vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Poprad začal trestné stíhanie pre trestný čin falšovania a pozmeňovania peňazí a cenných papierov. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.

Náhle úmrtie:
Dňa 2.9.2004 o 12.20 hod. prijala Tatranská Horská služba Starý Smokovec, okr. Poprad, hlásenie od operátora linky 112 z Prešova, že na tejto tiesňovej linke prijali oznámenie od turistky z Českej republiky, že pri zostupe z vrcholu Kriváň sa stal úraz turistu, ktorý išiel po chodníku označenom ako modrá značka, v úseku asi 50 metrov pod vrcholom. Vyšetrovaním bolo zistené, že sa jedná o 60-ročného štátneho príslušníka Poľskej republiky. Z ohliadky tela nebohého, vykonanou lekárom z LZZS ATE Poprad vyplýva, že turista počas vysokohorskej túry náhle odpadol a v dôsledku pravdepodobne srdcového infarktu zomrel. Telo nebohého bolo prevezené na oddelenie súdneho lekárstva NsP Poprad, kde bude vykonaná pitva. Policajný organ odd. skrát. vyšetrovania OO PZ Vysoké Tatry, okr. Poprad, začal trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví. Vyšetruje OSV OO PZ Vysoké Tatry.
 

Vyberte región