Polícia upozorňuje na zvýšený výskyt podvodov, tzv. „Nigérijských listov“

20.03.2009 Celý región

Systém fungovania „ nigérijských podvodov“ v praxi.
Podvod funguje na základe informácie, že obeť zdedila, získala alebo môže získať veľké množstvo peňazí.
Nedávno pred vianočnými sviatkami sme sa stretli s ich najnovšiu mutáciu, ktorá sa odvíja od leteckej katastrofy.
Z e-mailu od súkromného právnika Dr. Harcourt Browna sa dozviete, že pri leteckej katastrofe spoločnosti Alaska Airlines, číslo letu 261, 31.januára 2006, prišiel o život váš menovec (strýko, s celou svojou rodinou). Pracoval v ropnej spoločnosti (uvádzajú sa zväčša známe a renomované spoločnosti napr. GULF, SHELL OIL a podobne) a ostalo po ňom dedičstvo vo výške 12,5 miliónov USD. Dr. Harcourt Brown sa už dlhé tri roky snaží nájsť príbuzných, ktorí by mohli toto dedičstvo z banky vyzdvihnúť. Po dlhom čase našiel Vás, respektíve vaše meno a priezvisko, ktoré sa zhoduje s priezviskom obeti leteckej katastrofy. Za určitý, nie veľký poplatok cca. v sume 10 až 40 % z celkového objemu sumy, Vám ponúkne, že Vás bude ako právnik zastupovať, zabezpečí úkony spojené so získaním a overením dokladov a iných dokumentov. Spolieha sa pritom na vašu čestnosť a poctivosť (peniaze budú po splnení podmienok vyplatené a zaslané v plnej výške 12,5 miliónov USD na Váš účet).
K tomu ale potrebuje niekoľko nevyhnutných informácii o Vás a Vašej rodine, čiže vaše telefónne číslo, adresu, zamestnanie, fax, číslo účtu a ďalšie osobné informácie. Na záver Vás nezabudne upokojiť, že vôbec nikomu nevadí a neprekáža, že ste z inej krajiny, pretože rovnaké meno Vás a pozostalého je to, čo je pre banku najviac dôležité.
K dedičstvu sa však nikdy nedostanete. Jediným riešením situácie je vôbec e-mail neotvárať, ale ho okamžite zmazať.
Páchatelia sa v tejto oblasti sústreďujú na tri okruhy s rovnakým cieľom, ktorým je získanie finančných prostriedkov v akýchkoľvek čo aj malých sumách.

Predmetom je :

1. / Dedenie po príbuzných či už hnuteľných alebo nehnuteľných vecí.
2. / Výhry v herných lotériách.
3. / Platby vopred za objednaný tovar.

Páchatelia sa v tejto oblasti spoliehajú na dôverčivosť ľudí s tým, že vystupujú naozaj dôveryhodne. Pošlú Vám oskenované doklady, ktorých pravosť si Vy nemáte ako overiť. Ich cieľom je získať finančný prospech čo aj v malých sumách.

Podľa vyjadrenia zodpovedných pracovníkov EUROPOLU v Haagu hlavne španielskych, francúzskych a iných špecialistov 90 % z nich má občianstvo Nigérie. Páchatelia požadujú vopred zloženie peňazí v hotovosti za vybavovanie náležitostí spojených so zabezpečením dedičského konania, správnych poplatkov, financovania právnikov, poskytovanie provízii, cestovné náklady a náklady spojené s ubytovaním. K tomu riadne zasielajú notársky overené doklady o existencii a dôveryhodnosti tých, ktorí to vybavujú, existencii advokátskych kancelárií, riadne certifikovaných spoločností, ktoré sa s takýmito aktivitami zaoberajú, overené výpisy z bankových účtov atď. Všetky tieto doklady pôsobia na prvý pohľad absolútne hodnoverne a tým nevyvolávajú u obetí žiadne obavy alebo podozrenie z toho, že by mohlo ísť o podvodníkov. Po uhradení požadovaných poplatkov na nimi určené účty hlavne vo VEST UNION BANK Londýn, sa strácajú s peniazmi aj telefónnymi číslami na ktoré ste s nimi dlhodobo bez problémov komunikovali. Denne je podľa dostupných údajov polície iba v Španielsku registrovaných priemerne asi 40 tisíc listov, zaslaných v elektronickej podobe vybraným osobám ako v Európe tak aj po celom svete, Slovensko nevynímajúc. Škody ktoré vznikli pri tejto trestnej činnosti boli vyčíslené ústredím EUROPOLU v roku 2008 na sumu 15 miliónov EURO. Najviac postihnutých občanov je registrovaných v USA, Veľkej Británii, Kanade a Francúzku. Priemerne dosiahli sumu 18 tisíc EURO na jedného poškodeného. Túto trestnú činnosť už registrujú aj v Austrálii a na Novom Zélande.
 

Vyberte región