Školy v pôsobnosti PSK hlásia 1439 voľných miest

04.09.2004 Celý región

Stredné školy na území Prešovského kraja v pôsobnosti tunajšieho vyššieho územného celku hlásia 1439 voľných miest. Informoval o tom 3. septembra na tlačovej...
Stredné školy na území Prešovského kraja v pôsobnosti tunajšieho vyššieho územného celku hlásia 1439 voľných miest. Informoval o tom 3. septembra na tlačovej konferencii v Prešove vedúci odboru školstva a telesnej kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Karol Lacko. Všetky potrebné údaje sú na internetovej stránke PSK.

Najviac voľných miest - až 766 je na učilištiach, ale voľných je aj 64 miest na gymnáziách, pritom najviac 28 vo Vranove nad Topľou.
Lacko povedal, že celý proces obsadzovania voľných miest a aj definitívny počet stredoškolákov a učňov v novom školskom roku 2004/5 budú vedieť k 15. septembru. Kým v minulom školskom roku opustilo brány dovedna 20 gymnázií, 38 stredných odborných škôl, 32 stredných odborných učilíšť a deviatich združených stredných škôl v pôsobnosti PSK 9840 dievčat a chlapcov, tak na prijímacie skúšky do týchto škôl pre nový školský rok prišlo 10 417 žiakov základných škôl.
V závere minulého školského roka prebehli voľby nových riaditeľov v 70 školských zariadeniach. V 67 prípadoch rady školy vybrali osoby na tento post, pritom len 12 z nich sú nové tváre. Vo zvyšných troch prípadoch sa výberové konanie zopakuje, ide o Obchodnú akadémiu v Humennom, Gymnázium vo Vranove nad Topľou a Školu v prírode Janka Jesenského v Tatranskej Lomnici. V týchto a najbližších dňoch končí zákonom stanovená časová lehota výkonu funkcie riaditeľom ďalších 19 škôl. Podľa Lacka predseda PSK vypíše výberové konanie začiatkom októbra.
Riaditelia škôl v pôsobnosti PSK majú najväčší problém s ekonomikou. Vedúca odboru financií a správy majetku Úradu PSK v Prešove Mária Holíková v tejto súvislosti uviedla, že k 30. júnu t. r. mal PSK zo štátneho rozpočtu na školstvo jednu miliardu 514 miliónov korún. Zavedený systém normatívov spôsobil problémy tým zariadeniam, ktoré majú veľký počet budov a nízky počet žiakov. \"Predovšetkým učilištia a odborné školy majú prezamestnanosť, \" povedala. Prevádzkové normatívy komplikujú chod predovšetkým učilíšť.
Vo všeobecnosti sa však podľa Holíkovej najťažšie obdobie vo fungovaní škôl v pôsobnosti PSK prekonalo. Bola však presvedčená, že školy rýchlejšie akceptujú novú situáciu a bude menej problémov. \"Kto má dobré hospodárenie a adekvátny stav pracovníkov, ten už nemôže mať zásadné ťažkosti, \" doplnila.
(jj)
 

Vyberte región