Samospráva chce zlučovať školy, Humenné a Vranov s tým nesúhlasia

23.08.2020 Prešov

Prešov/Humenné/Vranov nad Topľou 23. augusta (TASR) – Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) budú v pondelok 24. augusta rozhodovať o zrušení spolu troch stredných škôl a ich súčastí v okresoch Humenné a Vranov nad Topľou s realizáciou k 31. augustu 2021. S návrhom uznesenia nesúhlasia riaditelia škôl ani primátori oboch okresných samospráv.

Kraj svoj návrh odôvodňuje jednak demografickým vývojom v oboch okresoch a tiež potrebou zosúladiť kvalitu vzdelávania s potrebami na trhu práce. V nasledujúcich rokoch očakáva len minimálny nárast počtu žiakov deviatych ročníkov a v prípade Vranovského okresu zároveň poukazuje na predpokladané zvyšovanie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Kým Spojená škola v Čaklove vo Vranovskom okrese sa má od 1. septembra 2021 stať elokovaným pracoviskom Strednej odbornej školy A. Dubčeka v okresnom meste, z humenskej obchodnej akadémie (OA) a hotelovej akadémie (HA) má k identickému dátumu vzniknúť spojená škola sídliaca v budove OA.

"V zmysle optimalizácie siete stredných škôl je vytvorenie elokovaného pracoviska ako súčasti Strednej odbornej školy vo Vranove nad Topľou vhodným riešením," uvádza návrh s tým, že škola bude mať jeden manažment, pričom výchovno-vzdelávací proces, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov preberie vranovská stredná odborná škola.

"Som prekvapený, lebo zriaďovateľ doteraz prezentoval iné zámery so školou v Čaklove," komentoval predkladaný návrh pre TASR riaditeľ Spojenej školy v Čaklove Ľubomír Tóth.

S navrhovanou optimalizáciou nesúhlasí ani primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan. "V okolí Spojenej školy v Čaklove žije dosť veľa žiakov z marginalizovanej komunity, ktorí by mohli navštevovať túto školu. Len treba nájsť mechanizmus, ako ju naplniť," uviedol pre TASR.

V predkladanom návrhu riešenia optimalizácie škôl v Humennom, ktorý počíta so zachovaním dvoch organizačných zložiek novovzniknutej spojenej školy, sa má HA presťahovať do priestorov OA. "Obsadenosť budovy (OA, pozn. TASR) bola v školskom roku 2018/2019 na 47 percent. Mala by kapacitne zvládnuť počet všetkých žiakov po spojení aj v budúcnosti v prípade, ak by nastala stúpajúca tendencia záujmu zo strany žiakov o štúdium oboch škôl," odôvodňuje svoj návrh kraj s tým, že spojením vznikne aj úspora z prevádzkových nákladov na pôvodnú budovu HA. K zlúčeniu by malo dôjsť 1. septembra 2021.

Ako sa pre TASR vyjadrila riaditeľka HA Mariana Chudíková, škola je ochotná akceptovať presťahovanie do nových priestorov za predpokladu zabezpečenia materiálneho vybavenia kmeňových tried,  odborných učební a školského internátu podľa plánovaného projektu IROP, je však za to, aby sa zachovala právna subjektivita oboch škôl.

OA reagovala na návrh online petíciou, v ktorej sa dožaduje zachovania všetkých stredných škôl v meste. Poukazuje pritom okrem iného na skutočnosť, že svojou 145-ročnou históriu patrí medzi najstaršie školy na Slovensku. Pod žiadosť stiahnuť optimalizačný návrh z rokovania krajského zastupiteľstva sa počas týždňa vyzbieralo viac ako 2000 podpisov.

Apel na nespájanie škôl mal predsedovi PSK Milanovi Majerskému zaslať aj primátor Humenného Miloš Meričko. "Touto zmenou by obe školy prišli o svojich žiakov, keďže v blízkych mestách sú samostatné školy, obchodná akadémia a hotelová akadémia," doplnil pre TASR.
 

Vyberte región